August 6, 2019


BESCHERMING VEILIGHEIDSPERSONEEL ESSENTIEEL


August 6, 2019

Wat nog veel te weinig mensen in dit land begrijpen, is dat we na onze staatkundige onafhankelijkheid in 1975, daarna de vestiging van een militaire dictatuur en ook de daaropvolgende periode, voortdurend te maken hebben gehad met een stijgende zware criminaliteit, waarbij vuurwapengeweld steeds op de voorgrond is getreden. Weerspannig gedrag tegen veiligheidseenheden deed zich steeds vaker voor, tot we ons gingen realiseren, dat er nauwelijks of geen respect meer was voor wetshandhavers wier leven maar al te vaak op het spel kwam te staan. Door de gewelddadigheid van vooral drugs gerelateerde criminelen en bepaalde lieden uit het achterland, die van mening waren en zijn dat de wetten van dit land niet op hun woonstreek van toepassing mogen of hoeven te zijn, is men bij de wetshandhavers en andere veiligheidstroepen zaken ook anders gaan benaderen en dat louter uit puur lijfsbehoud. Een harder optreden is daar dan het gevolg van, wat soms ook kan leiden tot een fatale afloop voor mensen die de instructies van wetshandhavers in bepaalde situaties, niet wensen op te volgen. Wanneer zaken dan uit de hand lopen en er vanuit een eenheid als laatste optie vuurwapengeweld wordt aangewend, valt dat natuurlijk ernstig te betreuren. Vuurwapengeweld dat slachtoffers kan opleveren. In onze historie is het meerdere malen voorgekomen dat vanwege vertegenwoordigers van het wettige gezag in ons land, op bepaalde momenten vuurwapengeweld moest worden toegepast. We denken daarbij aan de gebeurtenis op het Oranjeplein thans Onafhankelijkheidsplein, kort voor het gedwongen vertrek van Anton de Kom uit Suriname. Er werd toen ook op een menigte geschoten, omdat die de instructies van gewapende koloniale troepen niet wenste op te volgen, en aan de relletjes in 1973, toen de vakbondsman Abaisa door een politiekogel werd getroffen en het leven liet. Ook zeer recentelijk een incident in de goudmijn van Iamgold, toen een gewapende eenheid zich genoodzaakt voelde te schieten op illegale porknokkers en er een dode en gewonde viel. Er is vanuit de eenheid geschoten en niet duidelijk is, uit welk geweer of pistool het dodelijke schot is gevallen. Thans wenst men vanwege de familie en porknokkers, te weten wie het dodelijke schot heeft gelost. Het zal ons vreemd voorkomen dat de autoriteiten, in dezen de politie, gaat vertellen wie gericht heeft geschoten met het fatale gevolg. Overal ter wereld tracht men binnen politieorganisaties en andere veiligheidseenheden, de manschappen te beschermen door hun identiteit niet prijs te geven, zulks om te voorkomen dat er wraakacties tegen de leden van de politie en of veiligheidseenheden en hun familieleden, op touw worden gezet.  We zien bijvoorbeeld dat bij arrestaties van zeer beruchte drugsbaronnnen in het buitenland, leden van arrestatieteams hun gezicht nadrukkelijk bedekt wordt gehouden om ze te kunnen beschermen tegen represailles vanuit de onderwereld. Ook hier dient men professioneler te worden en ook de leden van de speciale eenheden die absolute bescherming te bieden en wel door hun identiteit te allen tijde te beschermen. We weten namelijk dat bij het vrijgeven van de identiteit van wetshandhavers die hun leven op het spel zetten om de criminaliteit te bestrijden, hun leven in groot gevaar wordt gebracht. Ook het animo om zich te voegen bij deze eenheden, zal dan zwaar afnemen. Het moet voor velen duidelijk zijn, waarom men de identiteit van een bepaalde persoon wenst te weten. En dat is zeker niet om hem te gaan bewieroken of loftuitingen toe te bedelen. **** De politie beschikt sinds kort over een groot aantal nieuwe pick-ups van het merk Ssangyong Musso, na een hele tijd goed transport te hebben moeten ontberen. Wie echter in aanmerking komen om de politievoertuigen te besturen, is ons niet duidelijk. Naar het schijnt is daar geen echte regel of instructie voor vanuit de korpsleiding, gezien de manier waarop er met de wagens wordt omgegaan en het stuitende rijgedrag van chauffeurs binnen het Korps Politie Suriname, KPS. Er wordt op zeer onverantwoordelijke wijze gereden en vaak nog met heel hoge snelheden door de stad en daarbuiten. Hoe vaak worden automobilisten van de Wilhelminastraat niet van de weg gedrukt door leden van het Regio Bijstands Team, die met snelheden van tegen de 100 kilometer per uur en loeiende sirene, zich een weg banen naar een of andere melding. Van dit rijgedrag komen zeker ongelukken, gewoon een kwestie van tijd. In Nickerie is al een van de nieuwe voertuigen, vermoedelijk door roekeloos rijgedrag van een niet al te ervaren chauffeur, aan barrels gereden. Ook in Paramaribo heeft al zeker  één voertuig aanzienlijke zijschade opgelopen bij een aanrijding waar de politiechauffeur toevallig niet de veroorzaker was. En waarom moet een politievoertuig ook voorzien zijn van 5 procent window tinting? De politie had naarstig nieuwe wagens nodig en daarom mag toch verondersteld worden, dat ze zuinig omgaat met de voertuigen. Velen zijn echter van mening, dat men alles behalve zuinig omspringt met deze toch niet goedkope wagens. De korpsleiding moet maar eens beter gaan kijken hoe de leden van het KPS met de nieuwe Ssangyong Musso omspringen. Zoals dat nu geschiedt, kan ze er rekening mee houden, dat binnen de kortste keren het overgrote deel niet meer te gebruiken zal zijn en gedumpt op het terrein aan de Basitostraat of nabij politieposten elders in de districten.