August 5, 2019


Douanebond en financiënminister om de tafel


August 5, 2019

De douanebond en de minister van Financiën, hebben nog geen middenweg gevonden. Bondsvoorzitter Joyce de Vlucht, deelde aan De West mede, dat de regering wederom een uitnodiging heeft gestuurd voor maandag 12 augustus aanstaande. De bond ontving de uitnodiging vanmorgen tijdens een algemene ledenvergadering. De voorzitter schorste daarop de vergadering. Volgens De Vlucht, zal de informatie die hieruit voortvloeit, tijdens een algemene ledenvergadering op dinsdag 13 augustus aan de leden worden voorgehouden. Hierna zal bepaald worden wat de volgende stap zal zijn van de bond. Tijdens een onderhoud met president Desiré Bouterse op maandag 15 juli jongstleden, is besloten om inspecteur August van Lobbrecht voorlopig de leiding te geven over de afdeling Douanerecherche. De president gaf aan, dat verdere besluiten genomen zullen worden wanneer de minister terug is uit het buitenland. Of de minister van gedachten zal veranderen, zal op 12 augustus bekend zijn. Het betreft hoofd Douanerecherche Ricardo Profijt en subhoofd Winston Liefde, die vorige week door minister Hoefdraad op non-actief zijn gesteld. De bond is ontevreden over de wijze waarop er wordt omgegaan met de douanerecherche en is van mening, dat het hoofd van de Douanerecherche en het subhoofd, die beiden ontlast zijn van hun taken, gecriminaliseerd worden. Wanneer er onderzoek wordt gedaan naar mogelijke malversaties, dient dit volgens de bond op een transparante wijze plaats te vinden. Ook is de bond van mening, dat de mensen gewoon op hun post kunnen blijven tijdens het onderzoek. De bond wil dat er een einde komt aan het elke keer weer ontheffen van ambtenaren uit hun functie en is bereid om de tafel te gaan met de minister als er vermoedelijke malversaties zijn, maar keurt de handelingen van de minister af. door Kimberley Fräser