August 4, 2019


WAAROM HEBBEN WIJ CAMBIO’S NODIG?


August 4, 2019

De cambio’s zijn de afgelopen periode flink in opspraak gekomen. De cambio’s die zich niet houden aan de wisselkoersen, kregen plotseling te maken met de Centrale Bank van Suriname, die paal en perk stelde hieraan. De governor van de moederbank, Robert van Trikt, heeft in een brief de cambiohouders erop gewezen, dat er ten onrechte wisselkoersontwikkelingen op de valutamarkt plaatsvinden, met als gevolg dat de Centrale Bank, minimum- en maximumkoersen heeft vastgesteld voor de US-dollar. De cambio’s zijn verplicht om bij de aankoop, een koers te hanteren die ligt tussen SRD 7.90- SRD 7.95 en bij verkoop tussen de SRD 7.95-SRD 8. Maar waarom zijn er eigenlijk cambio’s in ons land? Tot nog toe is gebleken dat de cambio’s voor niets anders dan speculatie zorgen. Wordt het misschien geen tijd dat ze gesloten worden? Waarom cambio’s als er voldoende commerciële banken zijn? Die zijn toch al voldoende om samen met de moederbank het valutaverkeer in stand te houden. Natuurlijk begrijpen wij ook dat het sluiten van cambio’s, betekent dat mensen hun baan verliezen. In deze tijd is het moeilijk om werk te vinden, dus dit wordt dan ook als argument gebruikt om de cambio’s open te houden. Het betekent wel dat de problemen zullen blijven. In het kader van het nationaal en algemeen belang, zullen er toch harde besluiten genomen moeten worden. Er zal gekeken moeten worden op welke manier deze mensen tegemoet gekomen kunnen worden. Misschien ook niet, want door de jaren heen hebben de cambio’s flinke winsten gemaakt. Het kan en mag niet zo zijn dat er langs elkaar heen wordt gewerkt. Aan de ene kant de Centrale Bank die de koers zo laag mogelijk probeert te houden en aan de andere kant de cambio’s die de wisselkoersen opdrijven.