July 28, 2019


VEEL STRENGER BELEID GEWENST


July 28, 2019

De afgelopen week werden wij met afschuw vervuld bij het zien van een foto op sociale media van een aantal tucans, ook wel ‘kuyake’ in ons land genoemd, die doodgeschoten waren. Zeer vermoedelijk hebben we hier ook weer te maken met moordlustige lieden die een bijzondere machtiging voor het voorhanden hebben van een jachtgeweer, verstrekt door de procureur-generaal en de daarbij behorende jachtakte, doelbewust misbruiken. Het komt al enige tijd veelvuldig voor, dat zogenaamde jagers buiten een bepaald jachtseizoen, onze fauna zware schade toebrengen door dieren dood te schieten waar op dat moment absoluut niet op mag worden gejaagd. Ons is ter ore gekomen dat asocialen voor de kust, ook  veelvuldig de rode ibis, in ons land ten onrechte ‘flamingo’ genoemd, doodschieten. Een prachtige vogel waar naar verluidt, helemaal niet op mag worden gejaagd. En zo kunnen we nog doorgaan met dieren op te noemen die totaal beschermd zijn en zo die dat niet zijn, in bepaalde seizoenen niet op mag worden gejaagd. Een totale schande is het doodschieten van de jaguar en de ocelot door jagers die de gedode beesten aan Chinezen verkopen. Jachtopzieners zijn niet in staat overal controle uit te oefenen en hebben vaak genoeg ook niet de middelen om hun werk te kunnen doen. Voertuigen en vaartuigen zijn vaak niet ter beschikking en in bepaalde gevallen ontbreekt de brandstof om uit te  rukken. Waar naar de mening van Keerpunt drastisch verandering in moet komen, is de mogelijkheid om punitief op te kunnen treden tegen lieden die overal maar lopen te knallen en alles wat maar beweegt in ons bos en langs de stranden, doodschieten. Wij pleiten voor het intrekken van vuurwapenmachtigingen en wel op grotere schaal als jagers worden betrapt op een verkeerd gebruik van hun vuurwapen. Boetes alleen zullen er naar onze mening niet toe leiden dat de moordmentaliteit van onverantwoordelijke jagers zal veranderen. Naar de mening van Keerpunt, is er wel een manier om deze nutteloze moordpartijen  tot beheersbare properties terug te brengen en dat is opleggen van zware boetes en het intrekken voor langere tijd van de verstrekte bijzondere machtiging voor het voorhanden hebben van een jachtgeweer. Een jager die zich niet wenst of weet te houden aan de Jachtwet, zal er dan twee keer over nadenken buiten het jachtseizoen bepaalde dieren te doden.