DSB in machtsgreep CBvS

Het ‘Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) seizoen’ in Suriname, is al een tijdje aan de gang. Gedurende deze periode van het jaar, houden de grote Surinaamse ondernemingen hun AvA om verantwoording over het vorig boekjaar af te leggen aan aandeelhouders. Zo vindt op woensdag 31 juli aanstaande, de AvA van de Hakrinbank plaats. Opvallend is dat de AvA van De Surinaamsche Bank (DSB), nog niet is aangekondigd. Dit is opvallend, omdat in februari DSB een bijzondere AvA heeft gehad, waarbij haar statuten zijn gewijzigd. In de gewijzigde statuten is opgenomen dat DSB jaarlijks uiterlijk in mei, verantwoording aflegt aan haar aandeelhouders.
Van betrouwbare bronnen verneemt De West, dat op zeer korte termijn een directiewisseling zal plaatsvinden. Steven Coutinho wordt per augustus de nieuwe CEO van DSB. Dit was al in onze editie van 29 juni 2019 gemeld. De heer Coutinho is, tot zover bekend, van onbesproken gedrag en heeft ervaring in de (nationale en internationale) bancaire wereld. Het gaat dus niet om de persoon, maar meer om de manier hoe deze ontwikkelingen plaatsvinden. Zo heeft De West vernomen dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS), een behoorlijke druk uitoefent op de grootaandeelhouders (Hakrinbank, Self Reliance, Fatum en Assuria), Raad van Commissarissen (RvC) en directie van DSB, die reikt tot ver buiten haar wettelijke kaders als toezichthouder.
De CBvS neemt in dezen niet de rol van toezichthouder, maar bepaalt het ‘wat en hoe’ van de grootste bank in Suriname, terwijl het bestuur de verantwoordelijkheid draagt.
Goed ondernemingsbestuur volgt de wettelijke en statutaire structuren waar een organisatie aan onderhevig is. In het geval van DSB houdt dat onder andere in, dat de directie verantwoording aflegt aan de RvC en beide bestuursorganen minimaal jaarlijks aan de aandeelhouders bij de AvA. Daarbovenop behoort er een onafhankelijke toezichthouder te zijn. De CBvS heeft zich echter een rol toebedeeld, waarbij zij bepaalt wat er moet gebeuren.

More
articles