Ravaksur wijst verzoek Hoefdraad af

In een brief van Ravaksur d.d. 16 juli, gericht aan de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, wordt het voorstel van de minister voor nog twee maanden uitstel afgewezen. Ravaksur richtte eerder een brief naar de bewindsman waarin gevraagd werd om de totale belastingdruk op het salaris van werkers te verminderen, dit omdat de leden volgens Ravaksur ten einde raad zijn. De vakcentrale zegt maatregelen te zullen treffen die zullen zorgen voor een verbetering van de koopkracht.
In de brief geeft Ravaksur aan te begrijpen dat het in dezen gaat om een complexe materie, maar stelt dat de minister mondeling en schriftelijk heeft laten weten, dat de regering een voorstander is van de aanpassing van de belastingschijven. Verder stelt Ravaksur de regering voldoende tijd te hebben gegeven, daar er was afgesproken dat deze kwestie al in juni afgerond zou zijn. Intussen, aldus Ravaksur, is het al juli.
In de brief liet Ravaksur weten voor 17 augustus een oplossing te verwachten in deze kwestie.

-door Yves Kloppenburg-

More
articles