July 12, 2019


Opnamestop St. Vincentius Ziekenhuis


July 12, 2019

Het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ), in de volksmond bekend als RKZ, heeft per gisteren een opnamestop aangekondigd. Dit blijkt uit een brief d.d. 11 juli 2019 van de Raad van Bestuur, gericht aan de specialisten. De brief is geschreven naar aanleiding van de actie die het personeel sinds gisteren voert. Door de actie kan de zorg in het ziekenhuis niet op medisch verantwoorde wijze worden gegarandeerd, vandaar dat het bestuur de specialisten het voorstel doet om de reeds opgenomen patiënten vroegtijdig naar huis te sturen, zolang dit medisch verantwoord is. De brief is ondertekend door medisch directeur M. Blokland. Een groot deel van het SVZ-personeel voert sinds gisteren een sitdown actie. Reden hiervoor is het niet kunnen afronden van de cao-onderhandelingen voor 2019. Ook is de derde tranche aan twk niet uitbetaald. Er is vanuit de bond dispensatie verleend aan de Kinderafdeling en Intensive Care. Het personeel eist een concrete oplossing. Zolang die uitblijft, zal de actie worden gehandhaafd. Roy Haverkamp, die eerder bondsvoorzitter was bij het SVZ, legde zijn functie neer, omdat de bond te veel tijd van hem vergde. Clyde Gill geeft nu leiding aan de bond. De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, zegt in gesprek met De West, dat de kwestie van de twk is opgelost. Echter is dit niet het geval bij de cao-onderhandelingen. Elias geeft aan, dat de eisen van de bond veel te zwaar zijn. Hij doet een beroep op de bond om begrip te tonen voor de financiële situatie van het ziekenhuis. De minister benadrukt niet tegen een verhoging te zijn en zegt ook dat het personeel een verhoging verdient, maar dan moet die wel billijk zijn. door Johannes Damodar Patak