Mogelijk misdrijf bij woningbranden

In het kader van de recente woningbranden en de ondersteuning die daarbij geboden zal worden aan de getroffen families, werd hedenochtend op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), een persconferentie gehouden. Afgelopen dinsdag zijn vijf jonge kinderen overleden tijdens twee afzonderlijke woningbranden. Volgens SoZavo-minister André Misiekaba, zijn de lichamen nog niet afgestaan aan de nabestaanden, omdat er bij een van de branden, mogelijk sprake is van een misdrijf.
Volgens de minister heeft de regering gelijk na de branden, de hulp ingeroepen van een psycholoog, een psychiater en een huisarts. Dit om de nabestaanden en mensen in de directe omgeving, de juiste begeleiding te kunnen geven. President Desiré Bouterse, heeft een bedrag vrijgemaakt voor de getroffen, zodat zij kleding en andere basale zaken, konden aanschaffen.
Verder is ingespeeld op de nood van een buurman op Latour, die ook zijn woning is kwijtgeraakt. De regering zal volledig opdraaien voor de begrafeniskosten, terwijl na de begrafenis er gewerkt zal worden aan een structurele oplossing voor wat betreft het opzetten van de woningen. Volgens de minister houdt de familie van Latour, vanaf dag één de rouwvisite op een adres op Van Dijck, terwijl er tussen de familie van Pontbuiten, onenigheid was over de plek waar de rouwvisite gehouden moet worden.
Het ministerie heeft een rekening geopend waarop de gemeenschap geld kan storten. Het gaat om een girorekening ‘ook ik help’, met als rekeningnummer 209652868, terwijl men contact kan opnemen met mevrouw Rozenblad, op het telefoonnummer 8819057. Dit voor het doneren van alles wat met natura te maken heeft.
De minister geeft aan dat er geen politiek wordt bedreven, maar dat men slechts de materiële nood probeert te verlichten.

-door Yves Kloppenburg-

More
articles