Vordering tegen Orde van Advocaten afgewezen

De vordering tegen de Surinaamse Orde van Advocaten (SOvA), is door kantonrechter Alida Johans afgewezen. Advocaat Gerold Sewcharan vroeg in een kort geding aan de rechter om de uitslag van de verkiezingen van de Raad van Bestuur van de SOvA te schorsen. Volgens Sewcharan moet de deken van de orde uitsluitend de Surinaamse nationaliteit bezitten en om deze reden zou de verkieizng van Sa-mantha Gadjradj tot deken ongeldig zijn. De advocaten Rani Sohansingh en Gaeta-no Best hebben namens de SOvA gesteld, dat het bezit van de Nederlandse naast de Surinaamse nationaliteit, geen reden mag zijn om geen deken van de orde of lid van het bestuur te zijn. De rechter motiveerde haar besluit door aan te geven, dat nergens is komen vast te staan dat de wetgever heeft bedoeld dat leden van de Raad van Bestuur en de deken, uitsluitend de Surinaamse nationaliteit moeten hebben.

More
articles