June 17, 2019


Melkveesector verwacht verbetering


June 17, 2019

Hoewel de melkveesector de afgelopen tijden sterk achteruit is gegaan, verwacht Mukesh Ramlagan, voorzitter van de Veehoudersbond, dat er verbetering zal komen met het aantreden van Rabin Parmessar als nieuwe minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Volgens Ramlagan heeft Parmessar als assembleelid altijd gepleit voor de sector en op verschillende manieren geprobeerd een oplossing te vinden. “Nu hij zelf minister is, verwachten we dat er verbetering komt”, zegt Ramlagan. Veel boeren hebben de sector verlaten, omdat er geen zekerheid is en zijn overgestapt op slachtvee. Volgens Ramlagan wordt er per kilo uitbetaald in plaats van per liter. “Een bus melk bevat 30 liter, maar op de weegschaal wordt 28 kilo gewogen en op basis daarvan worden de boeren uitbetaald, waardoor zij verlies lijden”, legt Ramlagan uit. Daarentegen is er volgens hem een beschikking van de vicepresident uitgegaan waarbij gesteld is dat de boeren SRD 3,75 per kilo moeten ontvangen. Ook is het vetgehalte van de melk vastgesteld op 3 procent door de vicepresident. Echter betaald de Melkcentrale SRD 1,75 per kilo zonder dat boeren begrijpen waarom hun geld is ingehouden. Ramlagan geeft aan dat boeren het melk leveren, maar pas over een maand hun geld ontvangen. ‘’De boeren die rauwe melk leveren aan de Melkcentrale, weten niet gelijk wat zij per dag zullen verdienen, omdat de kwaliteitsmeting niet meteen plaatsvindt. De boeren krijgen daardoor pas achteraf te horen dat de melk niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet’’, zegt Ramlagan. De Veehoudersbond is van mening dat bij de levering van de melk, de kwaliteit gelijk gemeten moet worden, zodat de boeren een indicatie hebben van wat zij zullen verdienen. -door Priscilla Kia-