June 11, 2019


AL IS DE LEUGEN NOG ZO ….


June 11, 2019

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Hoe langer de affaire rond de zes Chinese hektrawlers duurt, die al maanden voor onze kust voor anker liggen en verwachten van de Surinaamse autoriteiten alsnog een vergunning te verkrijgen voor het vissen in onze territoriale economische zone voor de kust, hoe meer we ervan overtuigd geraken, dat deze zaak enorm stinkt. De indruk dat er hier sprake is van een smerige deal, wordt alleen maar versterkt na de mededeling van minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, dat hij er voortaan de voorkeur aan geeft de zaak van de hektrawlers in De Nationale Assemblee, DNA, slechts in besloten vergadering te bespreken. Dit houdt in dat de regering en in dit geval de minister van LVV, deze nu wel heikele kwestie bedekt wenst te houden, met andere woorden: de samenleving mag niet weten hoe het nu precies zit met deze Chinese hektrawlers en hun lokale vertegenwoordiging  ROS National Fishery N.V. De vorige minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Lekhram Soerdjan, die nu verhuisd is naar het departement van RGB, heeft verklaard, dat de schepen geen vergunning hebben, omdat ze niet aan de gestelde wettelijke voorwaarden voldoen. De schepen hebben bijvoorbeeld een motorvermogen van 2000 pk, terwijl het maximale vermogen binnen onze wettelijke voorschriften niet meer dan 500 pk mag zijn. Ook is er qua lengte van de vissersvaartuigen die hier mogen opereren, een duidelijke limiet gesteld, die verreweg door de Chinese hektrawlers wordt overschreden. Deze schepen kunnen daarom onder geen beding van een visvergunning worden voorzien, althans als men de wettelijke voorschriften niet wenst te overschrijden c.q. negeren. De schepen moeten dus eigenlijk verdwijnen en dat heeft minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken onder wie de kustwacht ressorteert, al heel duidelijk gesteld. De opdracht was overigens al gegeven, maar die werd aangehouden, omdat ROS National Fishery  het moment daar achtte om de kortgedingrechter te adiëren om alsnog de vergunning van de Surinaamse overheid af te dwingen. Deze stap van ROS moet toch wel een indicatie zijn, dat de vertegenwoordigers van de schepen zich sterk genoeg voelen om naar de rechter te stappen. Nog een indicatie voor de gemeenschap en in het bijzonder de gehele Surinaamse visserijsector,  dat er veel meer achter deze kwestie steekt en dat er binnen deze regering mensen zijn die ronduit liegen of niet goed op de hoogte zijn, welke afspraken er met ROS en de Chinese hektrawlers zijn gemaakt. Afspraken die totaal in strijd zijn met de wet en vermoedelijk alles te maken hebben met die-hard corruptie en zelfverrijking van lieden uit de regering of aan haar gelieerden. Dat de zaak velen bezighoudt, blijkt wel uit de vele reacties op sociale media waar men al dagen achtereen de naam van Peggy Bouterse (dochter van het staatshoofd) noemt, wier aandeel in deze affaire zeer groot zou zijn. Volgens de berichten op sociale  media, zou de dochter van het staatshoofd zelfs eigenares van de schepen zijn, hetgeen wij zelf betwijfelen.  Ook wordt de naam van Ivan Graanoogst genoemd die groot voordeel bij deze zaak en eventuele vergunningverlening aan de schepen zou hebben.  Dat deze zaak als zeer heikel voor de regering is, hoeft geen uitvoerig betoog. Vergunningverlening aan deze schepen buiten de bestaande wetgeving moet als illegaal en zeer verwerpelijk worden aangemerkt, vooral omdat het duidelijk is dat deze schepen grote vernietiging aan onze visbestanden zullen veroorzaken. Maar mocht het uiteindelijk toch zo zijn dat men de vergunning verleent, dan is ook gelijk en wederom bewezen, dat ministers uit dit kabinet maar marionetten zijn en dat het eigenlijke kabinet kantoor houdt aan de Kleine Combéweg. Het zal overigens niet de eerste keer zijn dat de eerste burger van dit land, in ernstige verlegenheid wordt gebracht  door zijn exponenten c.q. trawanten uit de zogeheten revolutionaire periode. Zolang de president geen afstand kan nemen van deze lui, zou dat uiteindelijk best wel zijn politieke ondergang kunnen betekenen.