STRIKTE VOORWAARDEN IN OVERWEGING GENOMEN

De commerciële banken hebben zich in principe bereid verklaard mee te werken aan het plaatsen van de vreemde valuta kasreserve onder het beheer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), maar dan wel onder strikte voorwaarden en die zijn onder meer als volgt:

1.De vreemde valuta kasreservemiddelen worden op aparte bankrekeningen van de CBvS geplaatst bij een buitenlandse bank met minimaal een A rating, de middelen zijn alleen bedoeld als reserve voor de banken; het mag nergens anders voor worden aangewend (zgn. ‘ring-fencing’);

2.het beheer wordt gevoerd door een commissie met daarin vertegenwoordigers van het bankwezen, pensioenwezen, verzekeringswezen en de CBvS; reguliere beleggingen van de kasreserves mogen alleen worden gepleegd in het buitenland en alleen in liquide instrumenten met minimaal een A rating;

3.de beleggingen en middelen worden periodiek gerapporteerd aan de banken waarbij de cijfers worden opgesteld door een externe accountant;

4.het rendement op de kasreverse mag niet teruglopen ten opzichte van de huidige situatie;

5.de middelen en de beleggingen zijn te allen tijde zodanig gestructureerd dat indien noodzakelijk, de banken altijd over hun liquiditeiten kunnen beschikken;

6.de afspraken worden vervat in een richtlijn of voorschrift van de CBvS.

Tot zover de door de Surinaamse Bankiers Vereniging gestelde voorwaarden voor de onder het beheer van de Centrale Bank van Suriname te plaatsen vreemde valuta kasreserve van 400 miljoen dollar. In een uitgegeven persbericht over deze kwestie staat voorts onder meer dat de Centrale Bank van Suriname, de puntsgewijs vermelde voorwaarden in overweging heeft genomen en alle punten opgenomen heeft in het nieuwe Algemeen Voorschrift: Kasreserve regeling voor de deviezenbanken in Suriname betreffende het vreemde valutabedrijf. De commissie die het beheer gaat voeren over de vreemde valutakasreserve, is het Strategic Investment Committee, dat zoals eerder vermeld, zal worden voorgezeten door Gillmore Hoefdraad, minister van Financiën. Hier komt wederom glashard de totale politisering van de Centrale Bank en haar afhankelijkheid in de besluitvorming van financiën tot uiting. Namens de Surinaamse Bankiers Vereniging zullen in het Strategic Investment Committee plaatsnemen: Sean Hussein, Chief Executive officer van de Republic Bank Suriname en Magalie Loswijk-Keerveld, Chief Financial Officer van de Hakrinbank. De Surinaamse Bankiers Vereniging stelt in het uitgebrachte communique, erop te vertrouwen dat op basis van het overeengekomen voorschrift, er voldoende checks en balances ingebouwd zijn ter bescherming van de valutakasreserves en de waarborging van het vertrouwen in het financieel systeem in Suriname. Wat ons is opgevallen, is dat in het uitgebrachte persbericht staat, dat de  Centrale Bank de opgestelde voorwaarden van Surinaamse Bankiers Vereniging, SBV, in overweging heeft genomen, hetgeen inhoudt dat zeker nog niet alles in kannen en kruiken is voor wat betreft de volledige aanvaarding van door de SBV gestelde condities.  De punten zijn dan wel opgenomen in het Algemeen Voorschrift. Voor ons is het dus niet duidelijk of de voorwaarden zullen worden geaccepteerd, omdat die namelijk uitsluiten, dat de kasreserves voor bedenkelijke oftewel andere doeleinden zullen worden aangewend  dan waarvoor ze eigenlijk zijn bestemd.  De vraag die voortdurend bij vooral ingewijden binnen het bankwezen rijst, is waarom men nu een jaar voor de verkiezingen zo een enorme haast maakt met het onder beheer brengen van de valutakasreserve bij de Centrale Bank van Suriname, terwijl men daar 9 jaar lang ruimschoots de tijd voor heeft gehad. En wat de argwaan nog groter maakt, is waarom de meergenoemde commissie moet worden voorgezeten door Gillmore Hoefdraad, de man die niet bekend staat om de staatsbestedingen zo transparant mogelijk te etaleren aan de totale gemeenschap en in de afgelopen 9 jaar zowel als governor van de Centrale Bank van Suriname als op Financiën, niet getoond heeft dit land voor een totale financiële crisis te kunnen behoeden. Velen zijn dan ook zeer ongerust over het feit dat de valutakasreserves thans worden ondergebracht bij een Centrale Bank die door politisering haar onafhankelijke positie totaal is kwijtgeraakt en bestaat er grote twijfel of de leden van de Surinaamse Bankiers Vereniging binnen het Strategic Investment Committee, genoeg zeggenschap zullen hebben om zaken binnen goede en verantwoorde banen te houden.

More
articles