May 25, 2019


REMIGREREN, WIE ZET DEZE STAP?


May 25, 2019

Een delegatie van het Nederlands Migratie Instituut, NMI, is deze week te gast bij de Nederlandse ambassade in Paramaribo. De ambassade meldt dat er heel veel interesse is getoond vanuit de samenleving. Momenteel zijn er ruim 1.200 personen die in Suriname gebruikmaken van een Nederlandse remigratie-uitkering. Personen van Surinaamse herkomst die naar Suriname wensen te remigreren, kunnen dat doen op basis van de Nederlandse remigratiewet (met een uitkering) en op eigen initiatief (zonder uitkering). Wij gaan het voornamelijk hebben over de eerste optie. Aanvragers moeten 55 jaar of ouder zijn; minimaal acht jaar in Nederland wonen en al minstens één jaar een Nederlandse uitkering hebben. De remigrant moet na één jaar in Suriname, beslissen als hij in Suriname wil blijven of wil terugkeren naar Nederland. Wie in Suriname wil blijven,  moet afstand doen van de Nederlandse nationaliteit en de Surinaamse nationaliteit aannemen. Wie niet wil blijven, kan gebruikmaken van de terugkeerregeling. Maar wie wil er remigreren naar Suriname en de goede sociale voorzieningen van Nederland opgeven? De minimale voorzieningen die Suriname biedt, zijn niet bepaald aantrekkelijk. Daar staat natuurlijk een uitkering tegenover. Die bedraagt thans iets meer dan euro 437 per maand voor een alleeenstaande. Omgerekend in SRD een leuk bedrag, maar wie geen woning heeft in Suriname, zal hieruit ook de huur moeten betalen. Emigreren is niet iets dat je zomaar doet, het is een stap die mensen om verschillende redenen nemen. Sommige mensen hebben zich – ook al wonen ze al jaren in Nederland of zijn er zelfs geboren – nooit echt thuis gevoeld en hopen in Suriname wel een ‘thuisgevoel’ te krijgen. Op voorhand is nooit te voorspellen hoe een remigratie uitpakt, omdat wonen in een land toch iets anders is dan erop vakantie zijn. Elk jaar vertekken er zo een 150.000 mensen uit Nederland en het grootste deel vestigt zich in een Europees land: België, Duitsland, Frankrijk en Zweden zijn populair. Suriname is op dit moment zeker niet de beste optie om te remigreren. Er zijn genoeg mensen met Surinaamse ‘roots’ die graag in Suriname willen komen wonen, maar de ontwikkelingen in de afgelopen negen jaar op politiek en economisch vlak, houdt velen tegen. In Suriname is weinig geregeld voor mensen die willen remigreren. Een uitkering alleen is niet genoeg, er moet meer zijn om Suriname aantrekkelijk te maken voor de remigrant.