May 24, 2019


(foto: Johan de Randamie)

Onderwijsminister onder de loep genomen


May 24, 2019

Onderwijsminister Lilian Ferrier is gisteren tijdens de begrotingsbehandeling flink onder de loep genomen door Carl Breeveld (DOE). De minister had in het parlement uitspraken gedaan met betrekking tot de Fibos en de school Godo Olo. Zo zou zij hebben gezegd dat de overheid de Fibos voor 305 miljoen subsidieert, maar dat de organisatie onvoldoende verantwoording aflegt over de subsidie. Breeveld vindt het jammer dat de minister op zo een negatieve manier de presentatie heeft gehouden over de organisatie. Volgens hem is de 305 miljoen subsidie aan Fibos iets wat op een ongenuanceerde manier is gepresenteerd. Breeveld noemde de presentatie een misleiding, omdat het meeste geld gaat naar de mensen die in dienst zijn van de Fibos-scholen en dat de kosten van leermiddelen, administratiekosten, lokaalhuur en waterrekeningen na overleg van bonnen, facturen en andere documenten, geschiedt. Thans wees hij erop dat een interne controle van het ministerie op de scholen niet heeft uitgewezen dat er malversaties zijn gepleegd. Breeveld merkte op dat er regelmatig gesprekken met de minister zijn geweest waarbij de organisatie heeft voorgesteld om tot verder overleg over te gaan, maar dat er nooit enig overleg is gekomen. Hij wees op het belang van public private partnership waarbij partners herhaaldelijk om de tafel zitten om samen te komen tot de realisatie van doelen, maar dat partners niet zo besproken worden als hoe de minister dat gedaan heeft. De wijze waarop de minister het heeft gedaan, is volgens Breeveld een slecht voorbeeld waar hij zich aan heeft gestoord. Breeveld zegt dat de minister onnodig problemen zoekt met instanties die jarenlang goed diensten hebben bewezen aan de samenleving. De minister gaf aan dat zij ten aanzien van de subsidie van de EBS-rekening, kopieën zal maken van de nota’s zijn ingediend. “In de vakantie zou de waterrekening van scholen omlaag moeten gaan, maar het gaat omhoog. Ik verzin geen dingen, ik heb dingen onderzocht”, zei de minister. Zij gaf aan dat van 3-7 juni er wederom een missie van IDB is om te praten over de missies van de denominaties en hoopt dat Fibos wel participeert. Vicepresident Ashwin Adhin heeft ook zijn mening gegeven rond de kwestie en vraagt dat in de nieuwe wet nader gekeken worden hoe deze subsidies op een betere manier verantwoord kunnen worden. door Priscilla Kia