May 21, 2019


SAB geeft invulling aan anti-dopingbeleid IAAF


May 21, 2019

In november 2018 is de Internationale Associatie van Atletiek Federaties (IAAF) in het kader van haar antidopingbeleid overgegaan tot de oprichting van een Athletics Integrity Unit, die op basis van data de lidbonden heeft ingedeeld in categorie A, B en C. Nationale federaties met het hoogste dopingrisico worden in categorie A ingedeeld, terwijl nationale federaties met het laagste dopingrisico in categorie C worden ingedeeld. De Surinaamse Atletiek Bond (SAB) is ingedeeld in categorie C en heeft onder andere de volgende verplichtingen: 1.Een Nationale Testing Pool te identificeren en een testprogramma opzetten voorafgaand aan de start van het atletiekseizoen in overleg met de Surinaamse Anti-Doping Associatie (SADA). 2.Het opzetten en uitvoeren van een Verplicht Educatie Programma voor atleten en ondersteunend personeel die deelnemen aan “World Athletics Series” evenementen van 2019. 3.Een effectief mechanisme opzetten voor het ontvangen, opnemen en/of verwerking van klachten, aanwijzingen en tips. Ten aanzien van punt één en twee zijn er recentelijk door de SAB een aantal atleten, die Suriname regelmatig vertegenwoordigen bij regionale en internationale evenementen, met hun coaches uitgenodigd voor een anti-doping informatiesessie verzorgd door de SADA in de persoon van Ivette Rozenblad-Bonapart. Ten aanzien van punt drie is de SAB overgegaan tot de implementatie van de volgende zaken: A. De instelling van de Surinaamse Atletiek Bond Integrity Unit (SIU). Deze staat onder leiding van Rozenblad-Bonapart die de link is met de SADA voor het testen van de atleten. Verder zal zij de voorlichting verzorgen en informatie, tips en klachten met betrekking tot doping in behandeling nemen. B. Het openen van een e-mailadres sabintegrity @surinaamseatletiekbond.com en een hotline 8227942. Op de hotline kunnen slechts berichten naartoe gezonden worden per sms of WhatsApp. Per 31 oktober 2019 moet aan de Athletics Integrity Unit van de IAAF verslag worden gedaan van alle acties die de SAB ondernomen heeft om doping tegen te gaan in 2019. Uiteraard is het streven van de SAB om in categorie C te blijven.