May 20, 2019


Kerk moet zich distantiëren van politiek


May 20, 2019

“Het is belangrijk dat de kerk een waakhond houding aanneemt”, zegt politicoloog Hans Breeveld tegen de krant. Volgens hem zou de kerk zich moeten distantiëren van de politiek, omdat de doelstellingen van de kerk en de politieke partijen, niet met elkaar overeen hoeven te komen.
Afgelopen zaterdag tekende het hoofdbestuur van de politieke partij Abop, een samenwerkingsovereenkomst met een christelijke beweging. Met de ondertekening van deze overeenkomst heeft de beweging haar ondersteuning gegeven aan de partij. Breeveld vraagt zich af als het verstandig is dat de kerk zich gaat mengen met de politiek. Volgens hem zou de kerk moeten dienen als moreel kompas. “Politieke partijen streven vaak naar aardse zaken, terwijl de kerk ons juist leert dat het aardse niet alles is”, aldus de politicoloog. Volgens hem is het belangrijk om terug te gaan naar de basis van de politiek, daaruit blijkt duidelijk dat politieke partijen streven naar macht.
“Wanneer jij als kerk een overeenkomst tekent met een politieke partij, wordt de rest van de kerkgemeenschap automatisch meegesleurd”, zegt Breeveld. Hij is van mening dat dit ertoe kan leiden dat leden zich niet meer thuis voelen en zich terugtrekken uit zo een kerk.
Abop-lid Edward Belfort gaf aan dat zich binnen de Abop veel christenen bevinden en dat deze groep er mede voor zal zorgen dat de partij als grote winnaar uit de bus komt tijdens de verkiezingen van 2020.

-door Yves Kloppenburg-