May 15, 2019


CRIMINEEL GELD HARD NODIG


May 15, 2019

Het houdt maar niet op en het heeft er gewoon alles van dat de drugssmokkelaars momenteel nog harder werken om grote partijen cocaïne richting West-Europa te krijgen. Op een bananenboot van Fyfes, werd een lading van zeker 500 kilo cocaïne die verstopt was in een dubbele vloer van een stalen vrachtcontainer richting Frankrijk gestuurd en daar door de Franse douane onderschept. De vloer werd met behulp van snijgereedschap open gesneden en daar lagen de pakjes cocaïne netjes gesorteerd op de oorspronkelijke bodem. Is men bij de drugshandelaren misschien vergeten dat men in de rijke westerse landen over zeer geavanceerde scanning apparatuur beschikt om dit soort ladingen gemakkelijker te kunnen traceren? Maar niet omdat het vermoedelijk al enkele keren is gelukt, zal het altijd succes hebben. Dit soort onderscheppingen hebben wel tot gevolg dat nu ook Frankrijk, Suriname zeer scherp in de gaten gaat houden, aangezien ook deze lading uit ons land is verscheept, althans dat is tot nog toe uit het onderzoek naar voren gekomen. In ons buurland Frans-Guyana controleert men op het vliegveld nabij Cayenne, thans uitermate streng op passagiers die richting Parijs willen reizen, want ook op deze luchthaven zijn al veel Surinamers en hun Franse drugstrawanten met voornamelijk cocaïne aangehouden en in verzekering gesteld. De zaak is zo ernstig, dat de Fransen zelf hebben voorgesteld aan onze autoriteiten een scan systeem op te stellen te Stolkertsijver om vracht die richting Albina gaat, grondig te kunnen onderzoeken. De Fransen zijn zelfs bereid de apparatuur te financieren, want de drugsstroom baart ze ernstige zorgen en draagt bij aan de ook in dit Franse gebiedsdeel stijgende criminaliteit. Hoe we het ook draaien, het lucratieve van de drugshandel maakt dat steeds meer jonge mensen zich voor deze vorm van misdaad lenen. Door het deviezengebrek van dit land en een uitblijvende op export gerichte productie, is het niet vreemd dat de misdaad steeds meer ingang krijgt. En dat zien we de afgelopen 9 jaar steeds duidelijker en we worden door het buitenland dan ook steeds scherper in de gaten gehouden. Het trieste is, dat bepaalde politici nadrukkelijk connecties en relaties onderhouden met elementen waarvan ze zeker zijn dat die deel uitmaken van criminele organisaties en ook financiële voordelen hebben uit deze zogenaamde verbintenissen. Het is zelfs zo, dat politieke entiteiten zware sponsoring ondergaan van bekende criminele elementen en organisaties en dat hierdoor de verkiezingskas altijd over voldoende middelen kan beschikken, want natuurlijk willen de criminele organisaties die thans goed floreren, na mei 2020 ook hun belangen beschermd zien. The criminal show must go on. En juist omdat er zeer onvoldoende inkomsten zijn uit bonafide exporten, glijdt dit land steeds verder af en heeft in de toekomst zeker behoefte aan een zwaar stijgende productie die het veel valuta kan opleveren. Op dit duidelijk aantoonbare misdadige pad doorgaan, zal Suriname zijn soevereiniteit in gevaar brengen. Als onze nationale leiders niet in staat zijn de welig tierende drugshandel terug te dringen, zal het buitenland ons verder isoleren en uiteindelijk wel op de knieën krijgen. Alvorens dat punt is bereikt, zullen wij met zijn allen nog veel misère doormaken. Het is daarom van groot belang dat elke regering die na mei 2020 aantreedt, veel meer geld zal moeten stoppen in de misdaadbestrijding en de nationale veiligheid in dit land opvoert. De volgende regering zal ook paal en perk moeten stellen voor wat betreft de corruptiebestrijding, want wat zich nu voltrekt aan oneerlijkheid in dit land, is hemeltergend. **** Bravo minister Getrouw van Justitie en Politie! Verheugd mogen we allemaal zijn dat de bewindsman de bevoegdheden van twee leden van het bestuur van de Surinaamse Politiebond, SPB, als hulpofficier van Justitie heeft ingetrokken. De voorzitter van de SPB, Raoul Hellings en penningmeester Sergio Gentle, hebben bij uitgegeven beschikking de voormelde bevoegdheid niet langer. De beide politieambtenaren wordt verweten dat zij het gezag van het Openbaar Ministerie hebben gedesavoueerd door bepaalde uitspraken die zij en medebestuurslid Milando Atompai recentelijk hebben gedaan over het Openbaar Ministerie en de procureur-generaal. Het is overigens niet duidelijk of er ook maatregelen vanwege de minister zullen worden genomen tegen Atompai. Vanwege het ministerie van Justitie en Politie en zijn minister, is het duidelijk dat de twee voormelde hulpofficieren grove uitlatingen hebben gedaan jegens het Openbaar Ministerie. Ook is minister Getrouw van mening, dat de beide agenten rijkelijk tekort zijn geschoten in hun functioneren als hulpofficieren van Justitie. Getrouw haalt in zijn besluit aan, dat in hun benoemingsbeschikking is opgenomen dat bij gebleken ongeschiktheid hun bevoegdheid als hulpofficier van justitie zal worden ingetrokken. Per 14 mei 2019 is deze beschikking dan ook ingetrokken. Hellings en Gentle hadden namelijk het Openbaar Ministerie ervan beschuldigd met twee maten te meten wanneer het zaken betreft waarbij politieambtenaren betrokken zijn. Het insluitbeleid met betrekking tot politieambtenaren werd door het tweetal aan de kaak gesteld. Deze uitspraken werden door het hoogste gezag binnen het Openbaar Ministerie als onacceptabel gezien. Ook de leiding van het Korps Politie Suriname distantieerde zich van de uitspraken van de beide bestuursleden van de Surinaamse Politie Bond. Het is zonder meer de juiste beslissing van de minister, zulke strapatsen van ondergeschikten binnen het ambtenarenapparaat kan geen enkele regering zich doen welgevallen en het is dan ook de juiste gepleegde benadering van deze minister.