May 11, 2019


Drie ministers weg, vier aangesteld


May 11, 2019

De ministers Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) en Christien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), zijn weg uit het kabinet Bouterse/Adhin. In hun plaats komen in totaal vier personen terug, waaronder een op de post Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), die openviel na het vertrek van minister Roline Samsoedien.
Patrick Pengel, Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C)
Het huidige NDP-kabinet wordt al enige tijd geteisterd door zaken die het daglicht niet kunnen velen en het corruptie faciliterend beleid is, zoals VHP-voorzitter Chan Santokhi stelt, manifest geworden. Vorige maand verliet Roline Samsoedien als zoveelste bewindsvoerster het ministersteam nadat zij onder vuur kwam te liggen: eerst vanwege vermeende grondzwendel en uiteindelijk gooide de voormalige districtscommissaris van Saramacca en Wanica de handdoek in de ring toen haar zoon als hoofdverdachte werd aangemerkt en als zodanig aangehouden voor misbruik van een minderjarig meisje. Reeds een jaar na het aanstellen van Samsoedien als minister van RGB, werd haar fungeren onder een vergrootglas geplaatst en werd al gesteld dat zij door president Desiré Bouterse bedankt zou worden. Uiteindelijk diende Samsoedien, met haar 67 jaren een van de oudste ministers in dit kabinet, zelf haar ontslag in. Publiek geheim is dat dit vooral onder druk van NDP-toppers, die niet coulant zouden zijn met haar functioneren, zou zijn gebeurd. Vanaf het opstappen van Samsoedien is de post op RGD vacant gebleven totdat gisteren bekend werd dat deze zal worden ingevuld door Rabin Parmessar. De voormalige leidinggevende van OWT&C, werd in november 2018 ontheven als directeur van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS). Parmessar werd na zijn ministerschap bij OWT&C namelijk doorgeschoven naar het nutsbedrijf en gaat nu dus de scepter zwaaien bij RGB. Samen met Parmessar worden ook NDP-toppers André Misiekaba, Sergio Akiemboto en Vijay Chotkan aangesteld als nieuwe bewindslieden. Volgens het Nationaal Informatie Instituut (NII) is er op dit kwartet een beroep gedaan om het land en volk als minister te dienen. Het regeringsmedium  meldt, dat president Bouterse zich in de afgelopen periode intensief heeft beziggehouden met mogelijkheden ter versterking van het regeerteam om in de eindfase van de regeertermijn de gestelde regeringsdoelen te kunnen realiseren. “In dit kader komt er een wijziging in de bemensing van het kabinet”, aldus het NII. Gezegd wordt dat de ministers Pengel, Dodson en Polak door het staatshoofd zijn bedankt “voor de bijdrage die geleverd is voor land en volk en de vele offers die daarmee gepaard zijn gegaan”. Dodson en Pengel kwamen eind april onder vuur te liggen nadat oppositiepartij VHP stukken overlegde waaruit bleek dat het duo een mijnbouwbedrijf hadden opgericht, hiermee speculerend op activiteiten in de goudsector, maar wat mogelijk riekte naar conflict of interest. Hoewel de ministers dit erkenden, zeiden beiden dat het bedrijf geen activiteiten ontplooide. Akiemboto, directeur van het staatsmijnbouwbedrijf N.V. Grassalco, komt op het ministerie van NH en hiermee worden geruchten die al enige tijd de ronde deden, bewaarheid. De post op SoZaVo wordt ingevuld door André Misiekaba, momenteel fractievoorzitter van de NDP in het parlement, terwijl Chotkan, sedert 2016 directeur bij N.V. Luchthavenbeheer, op het ministerie van OWT&C wordt geplaatst. Het is vooralsnog onduidelijk wat de status van Lekhram Soerdjan als minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is. Hij diende op 8 april van dit jaar zijn ontslag in vanwege een conflict met waarnemend directeur Deepak Jairam. Soerdjan werd echter door president Bouterse gevraagd zijn besluit nog even aan te houden. Volgens het NII zal de regering zich met dit team ten volle inzetten om de beleidsdoelen die gesteld zijn zoveel als mogelijk verder veilig te stellen. De beëdiging van de nieuwe ministers vindt plaats op donderdag 16 mei 2019 op het Presidentieel Paleis. Na de beëdiging zal de president een persconferentie beleggen.