Klinkende namen bij vermeende malversaties SPSB

In de vermoedelijke corruptiezaak bij de Surinaamse Post-spaarbank (SPSB), zijn er klinkende namen boven water ge-komen. Dit blijkt uit documenten waarop De West de hand heeft weten te leggen. Er zijn leningen afgesloten door Fai-zel Abdoelgafoer en Joan Dogojo, beiden ex-minister van Sport- en Jeugdzaken, Lesley Blokland, minister van Arbeid Soewarto Moestadja, minister van Openbare Wer-ken, Transport en Communica-tie, Patrick Pengel en Robert van Trikt, governor van de Centrale Bank van Suriname en SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto. Opmerkelijk is dat Kromosoeto tot en met 25 maart 2019 rood stond op zijn rekening voor een bedrag van SRD 312,054.32. Op 26 maart wordt voor verrichte werkzaamheden SRD 1.500.000 gestort, waardoor zijn saldo van negatief naar positief gaat en komt op SRD 1.187.945. Het is niet duidelijk om welke werkzaamheden het gaat die het bedrag rechtvaardigen, gezien de directeur maandelijks al een salaris ontvangt. De transactie is goedgekeurd door de Finance manager van de bank, Rodney Anijs, op wiens rekening ook een bedrag is gestort van SRD 750.000 voor verrichte werkzaamheden op 26 maart. Deze transactie is door Anijs zelf goedgekeurd. Uit de documenten blijkt verder dat de staat de grootste re-keninghouder is van de SPSB. Kromosoeto heeft de bedrijven Investment Partners N.V. en New Vision International N.V., waarvan hij de directeur was, geaccommodeerd. Beide bedrijven staan momenteel rood bij de bank. De nieuwe directeur van deze bedrijven, Robert Putter, is tevens ook Change mana-ger bij de SPSB en heeft ook nog een contract als consultant met de bank.
Bevriende personen en bedrijven van Kromoesotoe zijn sa-men met toppers van de NDP, in de gelegenheid gesteld om ongelimiteerd te trekken van hun debetstand-rekeningen ten laste van de staatsmiddelen. Ook het bedrijf van Limebridge Holding N.V. van Van Trikt en de stichtingen Guil en Aanvaardbaar waar NDP-parlementariër Oesman Wan-sabesari aan gelinkt is, komen voor op de lijst.
Het forensisch accountantsonderzoek zal moeten uitwijzen of al de bovengenoemde zaken op waarheid berusten. NPS-voorzitter en parlementariër Gregory Rusland, benadrukt de noodzaak van een onafhankelijk onderzoek nu er nog meer documenten boven water zijn gekomen. Hij vraagt zich af op basis van welke voorwaarden de SPSB leningen heeft verstrekt. Hij merkt op dat de SPSB als staatsbank, juist vertrouwen zou moeten uitstralen.
Rusland hoopt dat het onderzoek op een objectieve manier zal geschieden. In verschillende zaken waar er sprake zou zijn van corruptie, zijn er tot op heden geen stappen ondernomen door de regering, waaronder de Naschoolse Opvang,
Carifesta, aankoop van de ambassadepand in Parijs. De president had al de rapporten van de CLAD doorgestuurd naar de procureur-generaal voor onderzoek. Echter kon hij het onderzoek niet uitvoeren door gebrek aan documenten.
“Als wij in de positie komen na 2020, zal de NPS een diepgaand onderzoek instellen naar al deze zaken, waaronder ook die van de SPSB”, benadrukt Rusland.

door Johannes Damodar Patak

More
articles