SCHOEKMAKER EN ZIJN LEEST

Drie leden van het Regio Bijstands Team, RBT, van het Korps Politie Suriname, KPS, zijn over de schreef gegaan en na een ingesteld onderzoek van de afdeling Onderzoek Politiezaken, OPZ, in verzekering gesteld. Het drietal zou zich onlangs schuldig hebben gemaakt aan mishandeling en bedreiging van burgers. In deze kwestie zouden leden van een familie zijn mishandeld en zelfs schoten zijn gelost door de politieagenten. Na het onderzoek heeft men vanuit het korps besloten, dat de in verzekeringstelling van de drie leden van het RBT gerechtvaardigd is. Tot verbazing van velen, heeft de leiding van de politiebond gemeend gelijk in de bres te springen voor het drietal en gedreigd met een werkneerlegging. Naderhand werd besloten dat slechts de leden van het Regio Bijstands Team het werk neerleggen. De Surinaamse Politie Bond dient geen ondoordachte beslissingen te nemen en zich meer gaan richten op zijn daadwerkelijke taakstelling en die is voornamelijk gericht op het in stand houden en verbeteren van de belangen van de werknemers, in dezen de politieambtenaren. Een politiebond heeft vooral niet het recht om op de stoel van de minister van Justitie en Politie, de procureur-generaal en of de korpschef te willen gaan zitten. Onlangs meende de leiding van deze bond ook nog directieven te mogen geven aan de leden, niet op te treden tegen bezitters van rij- en voertuigen die hun rij- en voertuigenbelasting niet tijdig hadden voldaan. Dergelijke opdrachten dienen zeker niet door de Surinaamse Politie Bond te worden gegeven, maar moeten van hogerop komen binnen het korps nadat er consensus hieromtrent is bereikt tussen Justitie, de procureur-generaal en de korpsleiding. Een der zaken waar alle politieagenten zich te allen tijde aan dienen te houden, betreft het politiehandvest en natuurlijk de bestaande wettelijke regelingen en in het bijzonder die vervat zijn in het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering. Wanneer politieagenten door onbeheerst gedrag ertoe overgaan burgers zwaar te mishandelen, zelfs bedreigen en onnodig intimiderend schoten afvuren, is dat totaal onacceptabel en dienen er strafmaatregelen te volgen. Het is al enige tijd zo, dat leden van het Regio Bijstands Team in opspraak zijn wegens hun overmatig gewelddadig optreden tegen burgers en dat het er veel van heeft dat deze RBT’ers niet helemaal op de hoogte zijn hoever ze kunnen en mogen gaan in hun werk en zelfs de impressie hebben dat niemand ze wat kan maken, omdat ze wapendragers zijn. De Surinaamse Politie Bond dient ook te begrijpen, dat de wet ook van toepassing is op politieagenten die denken hem met voeten te kunnen treden. Indien er na onderzoek blijkt dat het drietal daadwerkelijk over de schreef is gegaan, dienen er strafmaatregelen tegen hen getroffen te worden. De politiebond dient zich in dit geval dan ook te onthouden van het voeren van acties en tot het besef te komen, dat er gevallen zijn waar zelfs een bond geen bescherming kan bieden aan leden die onrechtmatig hebben gehandeld.

More
articles