Mutatie leerkrachten wordt teruggedraaid

Reshma Mangre, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL), zegt tegenover de krant, dat er tijdens het vervolggesprek op 3 mei met onderdirecteur Ashok Rambali, hoofd afdeling Beroepsgericht Onderwijs, is toegezegd dat de mutatie van leerkrachten naar het binnenland wordt teruggedraaid. Tijdens de bijeenkomst zijn diverse knelpunten besproken die nog opgelost moesten worden, waaronder het bovengenoemde.
Mangre zegt dat de leerkrachten binnenkort terug zullen gaan naar hun oude school. Ze vindt het belangrijk dat je je als leerkracht gelukkig voelt in de omgeving waar je werkt en dat je plezier lesgeeft. Mangre zegt niets tegen reorganisatie te hebben, maar vindt wel dat die op een fatsoenlijke wijze moet geschieden. ‘’Je kunt leerkrachten niet zomaar van het ene op het andere moment muteren naar een andere omgeving. Dit moet ruim van tevoren bekendgemaakt worden, zodat zij zich mentaal kunnen voorbereiden”, meent ze.
De mutatie was twee jaar terug eveneens aangevochten door voormalig bondsvoorzitter Wilgo Valies.
De bond is eind mei opnieuw uitgenodigd, maar dit keer gaat de bond om de tafel zitten met onderwijsminister Lilian Ferrier om de overige knelpunten te bespreken. Wat de IOL-kwestie betreft, heeft Ferrier in een informele sessie aan Mangre gezegd, dat hoogstwaarschijnlijk de pre-bachelor opleiding 1 oktober aanvangt. Mangre kijkt uit naar een officieel bericht van het ministerie. Ze hoopt ook dat erin de tussentijd gecommuniceerd wordt met de ouders, zodat zij op de hoogte zijn, want nu hebben de studenten een jaar verloren.
Wat de werktijden van de leerkrachten betreft, heeft de bond graag dat er eerst onderhandeld wordt alvorens er een besluit wordt genomen door het ministerie.
De bond is het niet eens met de regel van het ministerie dat leerkrachten niet onder, maar na schooltijd dienen te vergaderen. Ook kan de bond zich niet terugvinden in de nieuwe attestregeling, waarbij onderwijzers nu voor een dag verzuim meteen een attest moeten overleggen. Voorheen geschiedde dit pas bij drie dagen verzuim.
Een ander punt dat aan de orde kwam, betrof de leraren van het binnenland op EBG-scholen. Zij worden onder druk gezet om zich verder te scholen. Geven zij hier geen gevolg aan, dan wordt gedreigd met ontslag. “EBG-scholen eisen dit, maar de minister is verantwoordelijk voor het totale onderwijs, vandaar dat ik dit ook met haar zal bespreken”, aldus Mangre. Ze vindt dat er ook naar de omstandigheden van de onderwijzers gekeken moet worden. Het is moeilijker om verder te studeren, gezien de afstand. Sommige leerkrachten wonen ver in het binnenland. “Dingen moeten eerst goed doordacht worden. Er moet met hen gecommuniceerd worden om na te gaan wat voor hen wel mogelijk is. Er moet daarom eerst een onderzoek gedaan worden om ook na te gaan of zij wel gekwalificeerd zijn”, aldus Mangre.

door Kimberley Fräser

More
articles