Biharie gaat betaalde RvB terughalen

De Stichting Centre for Public Affairs Suriname (CPAS) doet er alles aan om de Rij- en Voertuigenbelasting (RvB), die burgers reeds hebben betaald, terug te halen. De regering heeft tot en met maart, ruim SRD 52 miljoen aan deze belasting ontvangen. Volgens CPAS-voorzitter Anand Biharie, is er sprake van een ongerechtvaardigde verrijking van de overheid.
Tijdens het actualiteitenprogramma Kal Aaj Aur Kal van Rahid Pierkan, werd aan hem gevraagd hoe rechtvaardig het is, dat de ene burger wel betaalt en de andere niet.

Biharie deed gelik de toezegging, dat hij bereid is om de burgers die reeds hebben betaald, hierbij te verdedigen. “De zaak is in hoger beroep, maar ik ben er verzekerd van dat deze wet niet uitgevoerd zal worden. Ik heb er geen twijfel over.” Volgens hem heeft de rechter een onrechtmatig besluit genomen en dit zal blijken bij de uitspraak in hoger beroep. “In juridische zin geeft de beslissing van de rechter blijk van een onjuiste opvatting van het recht. “
Sinds CPAS in hoger beroep is gegaan, heeft noch minister Gillmore Hoefdraad noch de procureur-generaal, stappen ondernomen om de wet te handhaven. Volgens de voorzitter zijn ze zich ervan bewust, dat dit niet mag. Echter is de minister volgens Biharie bezig met intimidatie en maakt misbruik van zijn bevoegdheid door bekend te maken, dat de wet aangepast wordt en in juli verder zal worden uitgevoerd. Maar zolang de procedure nog voortduurt, heeft de minister geen bevoegdheid om de wet te handhaven. Op basis van hoe de wet nu in elkaar zit, is de burger niet verplicht aan de betaling te voldoen. Ook heeft de Politiebond geweigerd om op te treden, gezien er volgens de bond tekortkomingen en gebreken voorkomen in de wet.
Er is volgens Biharie sprake van onverschuldigde betaling, waarbij juridisch de mogelijkheid bestaat om een beroep te doen om deze gelden terug te vorderen. Het betreft bedragen die afhankelijk zijn van het type voertuig, en variëren van SRD 120 tot SRD 2000. Biharie is momenteel bezig met een programma dat deze week nog viraal gemaakt zal worden. Het organiseren en uitvoeren van alle proceshandelingen vergt tijd en moeite, daarom zal de burger het verzoek krijgen een klein geldbedrag daarvoor te betalen. Er zal een oproep komen, waarbij burgers zich bij hem kunnen aanmelden.

-door Kimberley Fräser-

More
articles