ONGEBRUIKELIJKE DIENSTVERLENING

Wie voelt zich momenteel in dit land bedreigd? En wie komt door een vermeende dreiging in aanmerking voor bewaking en onder heel bijzondere omstandigheden zelfs voor een permanente militaire bewaking? Het is geen geheim, dat sinds deze regering aan de macht is gekomen in augustus 2010, militairen worden ingezet om objecten en personen te bewaken die niets met de militaire taak van doen hebben. Conform onze grondwet, zijn leden van het Nationaal Leger er ter bescherming en bewaking van onze nationale soevereiniteit en territoriale integriteit en niet voor het bewaken van perschefs, assembleeleden en nog minder voor beveiligingsdoeleinden op de goudconcessies van NDP-bonzen en aan deze partij gelieerde ondernemers. En toch is het schering en inslag dat leden van de grootste gewapende macht voor tal van militair vreemde activiteiten worden ingezet en dat voor deze verleende diensten er veel geld door bepaalde officieren en politici wordt opgestreken. Voor bewakingsdiensten in rurale streken (lees: goudvelden en houtkapconcessies), wordt er veelal in vreemde valuta afgerekend en krijgen de bewakers voorzien van militaire wapens, een aalmoes in SRD toegestopt. Hier heerst enorme onvrede over bij de manschappen, omdat het veelal om verafgelegen gebieden gaat die bewaakt dienen te worden en dan ook nog betaald worden in SRD, terwijl de opdrachtgevers achteraf aanzienlijke bedragen in dollars en of euro’s ontvangen. Dat het assembleelid Belfort van de ABOP-fractie dit in De Nationale Assemblee heeft aangehaald, klopt helemaal en bevestigt dat er binnen het Nationaal Leger al lang geen normale situatie meer heerst, zoals we die voor 2010 hebben gekend. Het moet duidelijk zijn dat de huidige machthebbers er baat bij hebben dat de situatie ongewijzigd blijft, want de belangen in het binnenland mogen niet geschaad worden. Door de recente benoemingen binnen de leiding van het Nationaal Leger, is het voor ingewijden duidelijk dat men deze macht wenst te blijven inzetten en misbruiken ter bestendiging en bewaking van de enge persoonlijke belangen. Dat zelfs de fractieleider van de NDP in De Nationale Assemblee thans ook over militaire bewaking moet beschikken, raakt kant noch wal. Heeft de man daadwerkelijk zoveel vijanden dat hij een dergelijke bewaking verdient? Allemaal vragen die de minister van Defensie zou moeten beantwoorden. Maar ook deze minister speelt naar de mening van velen, mee met dit spelletje van het inzetten van militaire manschappen bij personen en objecten die niets met de taakstelling van het Nationaal Leger te maken hebben. Ook hieraan kan na mei 2020 verandering in aangebracht worden. De stemgerechtigden zijn echter degenen die het politieke tij kunnen doen keren.

More
articles