April 7, 2019


KWAADAARDIGE MISLEIDING


April 7, 2019

Gelijk een verwend kind wil hij zijn zin en gelijk  hebben en blijft persisteren door de goedgelovigen en dommies onder ons, een berekening voor te houden waaruit zou moeten blijken dat wij eigenlijk ongelooflijk rijk zijn en daarom maar à la dol geld in het buitenland kunnen blijven lenen. Die Ashwin Adhin,  vicepresident van dit land, doet nu en aanhoudend de grootste moeite om zijn discutabel verhaal,  nu 14 maanden voor de algemene verkiezingen, aan de gemeenschap verkoopbaar te maken. Adhin stelt dat we ons niet zo druk hoeven te maken over de 2.5 miljard dollar aan leningen die we in de komende jaren zullen moeten terugbetalen, omdat we nog voor 200 miljard dollar aan natuurlijke hulpbronnen ter beschikking hebben en dat met de opbrengsten uit de natuurlijke hulpbronnen, het zeer eenvoudig zal zijn de leningen af te lossen. Al misleidend vervolgt de man zijn weg door te stellen, dat er nog  voor 300 miljoen ton aan aluinaarde in ons land voorhanden ligt. Adhin bedoelt vermoedelijk, dat er 300 miljoen ton aan bauxieterts ligt in het Bakhuys gebied. Of daar werkelijk 300 miljoen ton aan bauxieterts ligt, zal hij met bewijzen moeten aandragen. Bovendien gaat het om laagwaardiger erts dan het bauxiet dat in Moengo en omgeving werd gemijnd en zelfs het erts in Para was van hoogwaardiger gehalte. Adhin rept met geen woord over de nieuwe raffinaderij die gebouwd zal moeten worden om van bauxiet aluinaarde te maken en dat daar ook honderden miljoenen dollars voor zullen moeten worden geïnvesteerd. Welke multinationale onderneming daartoe bereid zal zijn, is thans nog geheel koffiedik kijken. Ook zullen er honderden miljoenen dollars uitgegeven moeten worden  om het erts uit Bakhuys (West-Suriname) te verwijderen. Bijvoorbeeld zal een deel van de Corantijn uitgebaggerd moeten worden. Ook is er nog steeds een groot energievraagstuk, namelijk de stroomvoorziening van een nieuwe raffinaderij, waar een oplossing voor gevonden zal moeten worden. Al deze hernieuwde ontwikkelingen binnen de bauxietsector zullen naar onze mening, nog lang op zich laten wachten. Adhin weet dat heel goed, toch probeert hij mensen een rad voor ogen te draaien en ons te vertellen, dat binnen de kortste keren veel geld uit de bauxietsector zal stromen om de staatskas te spekken en zo de buitenlandse verleende kredieten inclusief rente terug te betalen.  Het bauxierts ligt er, maar eerst zal je het moeten ontginnen en misschien als toegevoegde waarde tot aluinaarde maken, alvorens je er echt financieel profijt van zult kunnen hebben.  Een solide investeerder die groot vertrouwen in ons land en in de politiek heeft, zal je moeten hebben en die is er momenteel zeker niet in de Bouterse kliek waar Adhin deel van uitmaakt. Ook is de wereldmarktprijs voor aluminium er de oorzaak van geweest dat Alcoa, de moedermaatschappij van de Suralco LLC, er de brui aan heeft gegeven in ons land. De wereldmarktprijs was op een gegeven moment te laag uitgevallen, waardoor het niet langer interessant was voor Alcoa in Suriname door te gaan. Adhin weet ook heel goed waarom de bauxietindustrie in ons land voorlopig niet meer van de grond zal komen. Adhin blijft zich ook blind staren op de goudsector en de maatschappijen Iamgold en Newmont, die hier actief zijn en  momenteel een wezenlijke bijdrage leveren aan de economie. Echter moet Adhin er ook bij vertellen, dat goud onderhevig is aan schommelingen van de wereldmarktprijs voor een troy ounce en dat als die daalt, ook de inkomsten van staat drastisch zullen kelderen. Het gaat om de export van commodity producten die erg gevoelig zijn voor wereldmarktprijzen die sterk kunnen stijgen, maar ook aanzienlijk kunnen dalen. En die daling hebben we enkele jaren meegemaakt, waardoor velen in de groot- en klein goudmijnbouw enorme verliezen leden. Gelukkig steeg de prijs daarna weer naar een niveau van 1.200 dollar per troy ounce. Waar Adhin helemaal geen zwaar succesverhaal over dient te maken, zijn de opbrengsten uit de aardoliesector. We hebben daar ook eens een prijs gehad van meer dan 100 dollar per barrel en die kelderde ineens tot onder de 50 dollar per barrel, dat deed bijvoorbeeld de Venezolaanse economie totaal de das om en heeft het land tot een bedelaarsnatie gemaakt met gebrek aan van alles. Dus je rijkrekenen op de aardoliesector is zeker niet verstandig. Adhin beseft ook heel goed, dat de grote offshore vondsten van aardolie tot nog toe uitgebleven zijn en dat hij aan luchtkastelen aan het bouwen is.  Al deze bodemrijkdommen moeten zeker in de toekomst geld aan dit land gaan opleveren en daar zou het gehele volk dan profijt  van moeten hebben. Maar als je ze nog niet hebt ontgonnen en daarvoor op investeerders moet wachten, dan is het helemaal niet duidelijk wanneer het gehele land daar voordeel uit zal hebben. Reeds voor de onafhankelijkheid van Suriname, waren wij ervan op de hoogte, dat er enorme bauxietvoorraden lagen in het  Bakhuys areaal. Adhin liep vermoedelijk nog in zijn luier toen het West-Suriname project werd opgestart met middelen uit met name de Nederlandse ontwikkelingshulp. Een goed doordacht project waar dr. Ir. Frank Essed als geen ander zijn schouders onder heeft gezet. Honderden miljoenen zouden er geïnvesteerd worden en Suriname was op de goede weg nog een grote bauxietindustrie erbij te krijgen. Maar wie torpedeerde het project na 1980?  Dezelfde mensen  waar Adhin zich thans mee verbonden heeft. En dan durft de man nu te praten over grote bauxietarealen en wat die allemaal voor ons land in geld zouden kunnen betekenen. Adhin doet zijn uiterste best met fata morgana’s de kiezers op de hand van de NDP te krijgen en houden en dat heeft niet een ieder in de gaten.  Negen jaar lang is deze regering niet in staat geweest de levensstandaard van de doorsnee burger te verbeteren. Waar ze wel in is geslaagd, is devaluatie van de munt, hogere prijzen in de winkels, zwaardere belastingdruk, koopkrachtverslechtering, een verloederde gezondheidszorg, deplorabele onderwijssysteem, torenhoog gestegen corruptie door met name beleidsmakers, verarming van de samenleving en voortdurende verspilling van de belastinggelden.  Adhin zal met een heel ander en geloofwaardiger verhaal moeten komen dan zijn opsomming op een kladblaadje.