Situatie bij RGD dreigt te escaleren

Foto: Ivan Summerville

De situatie bij de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) dreigt te escaleren. Al geruime tijd is erop het hoofdkantoor sprake van spanning tussen de waarnemend RGD-directeur Edwin Noordzee en het personeel. De redactie heeft de hand weten te leggen op een brief van een directielid van de RGD (naam bekend bij de red.). In de brief wordt Noordzee erop geattendeerd dat hij niet consistent en richtig beleid voert op het RGD.
De aanleiding van de brief is de voordracht van medewerker F. Madjoe voor een benoeming. Noordzee is het hier niet mee eens en heeft via een schrijven getracht de benoeming te stuiten. Bij de brief waren medische documenten en kopie attesten ingesloten. De krant nam contact op met Noordzee, die via zijn secretariaat liet weten dat er teruggebeld zou worden. Ter perse gaan van deze editie was dat nog niet gebeurd.
Het directielid wijst Noordzee erop dat het onacceptabel, onprofessioneel en onethisch is om zo om te gaan met een medewerker en dat dit gedrag niet hoort bij een waarnemend directeur. Volgens het directielid zou de directeur integendeel functies hebben gecreëerd om bepaalde medewerkers te accommoderen.

Noordzee zou zich schuldig hebben gemaakt aan het schenden van de geheimhoudingsplicht. In de brief distantieert het directielid zich van het schrijven van Noordzee om op een dergelijke manier een personeelslid te schaden.
De redactie verneemt uit een andere betrouwbare bron dat de Bond Personeel bij de RGD (BPRGD) het spelletje met Noordzee meespeelt. Afgelopen maandag zou de bond op een algemene ledenvergadering ook de fout in zijn gegaan door het medische dossier van Madjoe in het openbaar te bespreken. Vernomen wordt dat de leden van de bond heel erg ontevreden zijn en niet meer weten bij wie zij moeten aankloppen.
BPRGD-voorzitter Robby Naarendorp, ontkent tegenover de krant dat het medisch dossier van Madjoe is besproken op een ledenvergadering. Hij legt uit dat hij het slechts had over de criteria voor een voordracht, toen er plotseling uit de zaal werd geschreeuwd dat de desbetreffende medewerker onder behandeling is van een psychiater. Naarendorp benadrukt nimmer te hebben gesproken over iemands medische toestand en dat hij dat ook nooit zou doen.
Op donderdag 28 maart heeft de accountant van de RGD, T&H Groep, een presentatie gehouden over het reilen en zeilen van de RGD. Onder directeurschap van Noordzee is er mismanagement van ruim SRD 9 miljoen geconstateerd. Naarendorp is hiervan niet op de hoogte.
Jennifer Vreedzaam van de vaste commissie van het ministerie van Volksgezondheid, heeft onlangs in het parlement onthuld dat de RGD al twee jaar geen premies heeft afgedragen aan het Staatsziekenfonds (SZF). Het personeel vreest dat zijn medische dekking niet gegarandeerd is. Ook is er al geruime tijd geen pensioenpremie gestort. Volgens Naarendorp worden zaken eenzijdig aangehaald. Hij geeft aan dat het SZF de RGD integendeel niet op tijd uitbetaalt voor geleverde diensten. Ook bij het Diakonnessenzieken-huis is dit het geval.
Naarendorp merkt op dat Noordzee vanuit alle kanten wordt tegengewerkt. Volgens hem azen meerdere mensen op zijn functie. Hij geeft aan dat de bond Noordzee zal ondersteunen zolang het om de waarheid gaat. De bondsvoorzitter hoopt dat president Desiré Bouterse ingrijpt bij de RGD.

More
articles