Ramautarsing herkozen als voorzitter VES

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), gehouden op vrijdag 29 maart jongstleden, is Winston Ramautar-sing bij acclamatie, herkozen tot voorzitter van de vereniging. Ook de bestuursleden Steven Debipersad en Naomi Alberg-Blijd zijn herkozen. Nieuw in het bestuur zijn Swami Girdhari en Peggyta Bruinhart.
Dit jaar zal het bestuur in zijn dagelijkse werkzaamheden ondersteuning krijgen van onder anderen Lunice Heuvel en John Goedschalk. Verder werden de scheidende bestuursleden John Ramdat Tewarie en Sadhana Raghoebarsing bedankt voor hun inzet in het afgelopen verenigingsjaar.
Op de ALV is door het bestuur het Jaarverslag 2018 gepresenteerd inclusief het financieel verslag. De leden hebben goedkeuring gegeven aan het gevoerde beleid alsmede de financiële verantwoording.
De vereniging heeft ook voor dit jaar diverse activiteiten gepland, zoals de VES Economie Scriptieprijs, Nieuwjaarsrecep-tie, CEO-talks, veld/bedrijfsbezoeken, le-zingen en discussieavonden, eventueel in samenwerking met andere organisaties.
De leden hebben het bestuur gecomplimenteerd met de publicatie van het elektronische Surinaams Economistenblad Inzicht, dat nu op kwartaalbasis verschijnt. Het bestuur werd ook opgedragen om nauwgezet de vinger aan de pols van de economie te blijven houden en met volle inzet de economische analyses van de VES op eenvoudige wijze naar de gemeenschap te vertalen.
De VES zal een bijdrage blijven leveren aan economische vraagstukken middels het aangaan van een gezonde dialoog met de belangrijkste actoren van het land, teneinde duurzame welvaart voor de samenleving te bewerkstelligen. Vooral in deze sociaaleconomisch moeilijke periode is dit een bittere noodzaak.

More
articles