ONVOLLEDIGE BESCHEIDEN TER BESCHIKKING GESTELD

Carl Breeveld assembleelid voor de politieke partij DOE, een man die het bestrijden van corruptie van meet af aan hoog in het vaandel heeft gedragen en onvermoeid doorgaat om de Anticorruptiewet die door De Nationale Assemblee is aangenomen in werking te krijgen, maakt zich naar onze mening illusies als hij denkt dat de regering Bouterse alle medewerking zal verlenen om de corrupte figuren die voor een groot deel uit haar gelederen afkomstig zijn, te doen vervolgen na voldoende bewijs tegen hen is verzameld. Er is in de afgelopen negen jaar onder de regering Bouterse op grote schaal fraude gepleegd en er zijn ronduit veel staatsmiddelen gestolen om een justitieel onderzoek vanwege het openbaar ministerie aan te moedigen. Breeveld en ook andere wetgevers, zijn ervan op de hoogte dat er op verschillende momenten gedurende de regeertermijnen van de regeringen Bouterse I en II op grote schaal staatsgelden zijn verdampt en dat het honderden miljoenen SRD aan belastingpenningen zijn verdwenen en dat daar tot nog toe geen afdoende en bevredigende verklaring voor is gepresenteerd door de regering. Het moet voor een ieder duidelijk zijn, dat exponenten uit deze regering daar een behoorlijke vinger in de pap bij hebben gehad en velen een hand boven het hoofd worden gehouden. Als Breeveld als wetgever aan de procureur-generaal vraagt een onderzoek in te stellen naar de volgens hem vele vermeende gevallen van corruptie, dan is het meer dan logisch en gepast dat het hoofd van de vervolging in deze de procureur-generaal, alle relevante bescheiden in verband met een in te stellen onderzoek ter beschikking dient te krijgen en dat het nimmer zo mag zijn, dat de procureur-generaal de meest cruciale documenten niet toegestuurd krijgt, waardoor het onderzoek hem in hoge mate onmogelijk wordt gemaakt. Maar wat had Breeveld eigenlijk verwacht, dat het NDP-kliekje dat aan de macht is en tot op heden alles doet om de Anticorruptiewet niet naar behoren te laten functioneren, belastend bewijsmateriaal in handen van het hoofd van de vervolging zou spelen, waardoor onder meer hoge partijfunctionarissen die vrijwel zeker bij de grote corruptieschandalen betrokken zijn geweest, strafrechtelijk vervolgd zouden kunnen worden? Vooral zo kort voor de algemene vrije en geheime verkiezingen van mei 2020, zal de NDP haar kopstukken toch niet opofferen en de verkiezingen verliezen? Breeveld mag er gerust vanuit gaan. dat de wel bij de regering beschikbare bescheiden die de ongegeneerde corruptie van invloedrijke NDP’ers zouden blootleggen, achtergehouden worden en misschien in het ergste geval reeds zijn vernietigd om ook na 2020 bij een eventueel verlies en machtswisseling het dieftig gespuis straffeloos te houden. De procureur-generaal treft helemaal geen blaam, als hij niet in staat is een goed strafrechtelijk onderzoek te plegen als alle middelen die benodigd zijn voor een dergelijk onderzoek, hem opzettelijk niet ter beschikking worden gesteld. Alle strafrechtelijke onderzoeken met betrekking tot de bedenkelijke aankoop van een ambassadegebouw in de Franse hoofdstad Parijs, de vermeende fraude bij het Carifesta festival, de kwestie Telesur, de SMS en de Naschoolse Opvang, waar meer dan 100 miljoen is verdampt, dienen goed afgerond te worden, maar dan moet de vervolging wel de ‘’tools’’ ter hand gesteld worden om zulks succesvol te kunnen doen. Zolang het Openbaar Ministerie naar onze mening zichtbaar in zijn werkzaamheden wordt belemmerd c.q. gefrustreerd, kan er geen succesvol onderzoek naar de voormelde vermeende vormen van ernstige corruptie worden verwacht. De regering speelt een sluw, gemeen en leugenachtig spelletje met de instanties die onderzoek naar deze laakbare praktijken moeten uitvoeren en dat moet zeker voor het assembleelid Breeveld, nu na jaren glashelder zijn.

More
articles