Breeveld: ‘Ik begrijp het ook niet meer’

DOE-parlementariër Carl Breeveld, begrijpt ook niet meer wat de werkelijke stand van zaken is met betrekking tot de mogelijke corruptieschandalen die door president Desiré Bouterse voor onderzoek zijn gedeponeerd bij procureur-generaal (PG) Roy Badjnath Panday. Als antwoord op de brief van Breeveld met betrekking tot de stand van zaken van het onderzoek, heeft de PG hem voorgehouden dat de stukken die zijn ingediend, niet volledig zijn.
In het parlement hebben zowel vicepresident Ashwin Adhin als financiënminister Gillmore Hoefdraad, aangegeven, dat alle informatie reeds een jaar geleden is doorgespeeld aan de PG. Indien er meer informatie nodig zou zijn, is de regering ook bereid die te geven. Breeveld vindt het op zijn plaats om de PG in deze kwestie we-derom te horen. De parlementariër kwam gisteren laat in het parlement, waardoor hij niet kon volgen wat de vicepresident het college voorhield rond deze kwestie voorhield. Hij zal de vergadering terugluisteren waarna hij de PG zal schrijven.
Breeveld geeft aan dat er vastgehouden moet worden aan de uitleg van Hoefdraad dat hij niet weet of alle brieven/verzoeken van de PG beantwoord zijn. President De-siré Bouterse had dossiers gestuurd naar de PG over corruptiezaken rond: Telesur, Naschoolse Opvang, Aankoop ambassadegebouw in Frankrijk, Carifesta, Stichting Bosbeheer en Bostoezicht en de Scheep-vaart Maatschappij Suriname. Breeveld merkt op dat vanuit de zijde van de PG de zaak wel serieus wordt genomen, maar twijfelt aan de serieusheid van de minister van Financiën. Hij brengt in herinnering dat Hoefdraad in het verleden heel veel omwegen heeft gebruikt. Hij noemt in dit kader de kwestie van het ontslag van Glenn Ger-sie, als governor van de Centrale Bank en het ongebreideld willen handelen bij de uitvoering van Wet Rij- en Voertuigenbelas-ting. “Ik twijfel aan de eerlijkheid van de mi-nister van Financiën op bepaalde momenten”, zegt Breeveld.

 

door Johannes Damodar Patak

More
articles