March 24, 2019


SCHADELIJK


March 24, 2019

Volgens onderzoek van het National Center for Atmospheric Research wordt meer dan 40 procent van het afval wereldwijd verbrand. Daarbij komen stoffen vrij die bijzonder schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het klimaat. Ook in Suriname wordt er regelmatig vuil verbrand. Soms worden ook open percelen bespoten waarna het perceel in brand wordt gestoken. Behalve dat dit schadelijk is voor mens en milieu, kunnen er ook branden ontstaan. Ook dit laatste heeft zich meerdere malen voorgedaan in Suriname. Wij denken hierbij aan de brand op de vuilstortplaats Ornamibo die gevolgen heeft gehad voor buurtbewoners en scholieren. Veel landen verbranden vuil in ovens, maar vaak blijft de vuilverbranding in de open lucht buiten het zicht van beleidsmakers. De luchtvervuiling die dit tot gevolg heeft, wordt sterk onderschat, omdat er geen metingen worden verricht, ook hangt de schadelijkheid af van het soort vuil dat verbrand wordt. Het is en blijft een grote bron van vervuiling, en het zou meer aandacht moeten krijgen. Open afvalverbranding gebeurt over de hele wereld, maar het probleem is groter in landen die over minder infrastructuur beschikken om afval te verwerken. Suriname is daar een goed voorbeeld van, hoewel de vuilophaaldienst in bepaalde gebieden wel regelmatig langskomt. Vooral in de gebieden waar dit niet optimaal gebeurt, waaronder ook het binnenland, wordt het vuil in de open lucht verband. Door de verbranding komen schadelijke stoffen vrij die ernstige gezondheidsproblemen zoals longaandoeningen, neurologische afwijkingen, kanker en hartfalen, kunnen veroorzaken. Vaak wordt er gezegd dat het om een eenmalige actie gaat en dat het daarom niet zoveel kwaad kan. Men staat er niet bij stil dat elke dag in de stad en in het district, er vuil verbrand wordt en dat de schadelijke stoffen in de atmosfeer blijven hangen. Zij werken dan klimaatverandering in de hand en kunnen op lang termijn de veroorzakers zijn van dodelijke aandoeningen. Wij hebben dit probleem al meerdere keren in Keerpunt besproken. We hopen dat de regering vooral in het binnenland zorgt voor optimale vuilophaal of alternatieven creëert voor verbrandingsovens.