Stukken mogelijke corruptieschandalen onvolledig

De stukken van mogelijke corruptieschandalen die door de regering bij procureur-generaal (PG), Roy Badjnath Panday zijn ingediend voor onderzoek, blijken onvolledig te zijn. Dit blijkt uit het antwoord van de PG op de brief van DOE-parlementariër Carl Breeveld. Het assembleelid geeft aan dat uit het antwoord van de PG, duidelijk blijkt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

De president heeft op dinsdag 22 januari in De Nationale Assemblee (DNA), verklaard dat alle stukken van mogelijke corruptieschandalen bij de PG zijn ingediend. “De misleiding zit hem hierin dat uit het antwoord van de PG duidelijk blijkt dat de stukken niet volledig zijn”, zegt Breeveld ontstemd. De respectieve instanties en ministers zijn aangeschreven om de ontbrekende stukken alsnog in te dienen.

Volgens Breeveld is het een schande dat een regering die bij monde van de president een kruistocht zou voeren tegen corruptie, zo nalatig is om volledige stukken in te dienen. Hij benadrukt dat dit misleiding is van het volk of “doen alsof”, want uit niets blijkt dat de intentie aanwezig is om daadwerkelijk corruptie aan te pakken.

“De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, moet zich schamen, want in het parlement is vaker aan hem gevraagd naar informatie over de financiële schandalen bij de Naschoolse Opvang, Carifesta, aankoop ambassade Parijs, zonder enig tastbaar resultaat”, zegt de parlementariër.

Breeveld geeft aan dat toenmalige minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, zei dat ze hiermee in DNA werd geconfronteerd en dat zij bereid was de stukken voor onderzoek naar het Openbaar Ministerie te zullen sturen. Echter verzuimde Hoefdraad de stukken over te dragen. “Ik maakte toen nog de opmerking: waar blijft de uitvoering dat de regering één en ondeelbaar is? En nu wordt door het antwoord van de PG, duidelijk dat het Surinaamse volk in de maling wordt genomen door bewust onvolledige stukken in te dienen”, aldus Breeveld.

‘’Het lijkt wel op wat bij sommige loketten gebeurt: ‘’Uw stukken zijn niet volledig, wilt u dit of dat nog halen?’’, vervolgens kom men terug en moet er opnieuw iets anders worden gehaald. En zo gaat kostbare tijd en energie verloren’’, zegt Breeveld. Hij merkt op dat de PG nu noodgedwongen door onbehoorlijk bestuur en slecht beheer van de regering, precies hetzelfde moet doen. “Waar blijft de integriteit. Waar blijft de attitude die past bij de ferme taal van de president in 2010 om een kruistocht te voeren en verkwanseling van staatsmiddelen tegen te gaan?”, vraagt de parlementariër zich af.

Hij zegt dat het de regering echt niet menens is wanneer de daadwerkelijke uitvoering van de Anticorruptiewet uitblijft, de anticorruptiecommissie niet wordt samengesteld en benoemd, de staatsbesluiten die horen bij de Anticorruptiewet uitblijven en nu het Openbaar Ministerie achter bestuurders moet aanzitten vanwege wanprestatie. Breeveld: “Wat een voorbeeld! Dit gedrag wijst elke rechtgeaarde Surinamer af!”

De regering en de volgende instanties doen er volgens hem goed aan om met de meeste spoed de ontbrekende stukken bij het Openbaar Ministerie in te dienen. Het gaat in dezen om Telesur, die onvolledige documentatie indiende, evenals eerdergenoemde stukken van de Naschoolse Opvang, Carifesta, aankoop ambassadepand in Parijs, en de Scheepvaart Maatschappij Suriname. Het gerechtelijk onderzoek in de strafzaak contra werknemers en een leverancier van de EBS, is nog niet afgerond. Het onderzoek bij de Stichting Bosbeheer is in het stadium dat personen als verdachten of getuigen gehoord zullen worden. Het onderzoek naar malversaties bij de Belastingdienst heeft erin geresulteerd dat belastingplichtigen met de Belastingdienst overeen kwamen om alsnog de belastingschulden te voldoen. Bij CLAD-rapporten die wel ontvangen zijn, is er slechts sprake van een beoordeling van toepassing van comptabele regels. Helaas ontbreken de forensische onderzoeksgegevens.

 

 

 

More
articles