VALSE AANTIJGINGEN EN A NO MI

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Er werden tal van onwaarheden verkondigd en verdachtmakingen gelanceerd om drs. Glenn Gersie als governor van de Centrale Bank van zijn stoel te kunnen stoten en toch werd het uiteindelijk voor een ieder duidelijk, dat die leugens en verdachtmakingen ongegrond waren en dat het doodgewoon de bedoeling was een eerlijk mens te besmeuren en vervolgens te verwijderen. Gersie had zogenaamd eigendunkelijk de jaarverslagen van de Centrale Bank vanaf 2015 niet gepubliceerd en dat werd hem ernstig aangerekend als zijnde een van de tekortkomingen om hem de laan uit te sturen. De waarheid is dat Gersie de jaarverslagen niet mocht publiceren, omdat daarin vermeld zou staan dat de Centrale Bank onder het beheer van Gillmore Hoefdraad, maar liefst 1 miljard SRD aan wisselkoersverlies had geleden. Gersie werd onder zware druk gezet de jaarverslagen binnenshuis te houden. Het gebrek aan transparantie werd toen reeds doorgevoerd en niet door Gersie, maar door zijn voorganger. De buitenwacht mocht niet weten dat er door verkeerde handelingen onder het regiem van Hoefdraad, maar liefst 1 miljard SRD aan verlies werd geleden binnen de moederbank. Maar Hoefdraad is een supermens en maakt geen fouten en als die fouten eenmaal naar buiten komen, is hij de eerste om met de beschuldigende vinger naar een ander te wijzen en in dit geval was Gersie dus het slachtoffer. Gelukkig zijn er nog altijd eerlijke mensen die de waarheid durven vertellen en zo zaken op een dusdanige wijze durven ontbloten, dat de waarheid niet langer geweld wordt aangedaan.  Naar het schijnt, is dr. Iwan Sno, statisticus van formaat en hoofd van het Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS, het volgende slachtoffer dat door lasterlijke beweringen in het vizier van Hoefdraad is beland. Sno zou in het jaar 2010 met cijfers die betrekking hebben op het bruto binnenlands product, bbp, ten faveure van de regering Venetiaan III, hebben gemanipuleerd. Sno, die wij als zeer professioneel en integer kennen, heeft gelijk de minister van repliek gediend en hem uitgenodigd voor een openbare discussie om hem te bewijzen dat er onder geen enkele regering vanwege het Algemeen Bureau voor de Statistiek, sprake is geweest van het verstrekken van gegevens die in ernstige mate aan manipulatie onderhevig zouden zijn geweest.  Hoefdraad heeft inmiddels laten weten niet in discussie met Sno te zullen gaan en heeft hem daarenboven als ‘’gestoord’’ neergezet.  Sno heeft daarom reeds gereageerd en Hoefdraad voor ‘’lafaard’’ uitgemaakt. Het moet voor een ieder nu ook duidelijk zijn dat Hoefdraad het thans op Sno gemunt heeft, omdat vermoedelijk de correcte statistische vermeldingen van het ABS, hem niet aanstaan. En juist omdat Sno niet plooibaar is en bepaalde gegevens niet onder de vloermat wenst te schuiven, is vermoedelijk Hoefdraad met aantijgingen begonnen om de man als directeur van het ABS te kunnen ontslaan. De Centrale Bank van Suriname is al overgenomen en de politisering wordt rap doorgevoerd. Nu dient zeer vermoedelijk het ABS nog te volgen om niet-betrouwbare statitische en andere data aan het grote publiek te kunnen presenteren. Op deze manier kan gerust gesteld worden, dat we hard op weg zijn een totalitaire staat te worden waar alle oppositie en oprechtheid door Surinamers met het hart op de juiste plaats, monddood dienen te worden gemaakt.

More
articles