Belfort adviseert burgers betaald parkeren

Dagelijks worden voertuigen die volgens de politie verkeerd staan geparkeerd, weggesleept. Dit gebeurt met name in de binnenstad. Gebelgde burgers geven aan dat het niet bij wet is vastgelegd dat voertuigen in handen mogen komen van particulieren, doelend op de sleepbedrijven die de auto’s weghalen.
Edward Belfort, Abop-parlementariër tevens ex-minister van Justitie en Politie, zegt desgevraagd dat burgers er ten eerste voor moeten zorgen dat zij niet op zodanige wijze parkeren dat het verkeer er last van ondervindt. Hij adviseert burgers gebruik te maken van de betaalde parkeergelegenheden. “Zo voorkom je dat erin je auto wordt ingebroken en dat je gelden moet betalen die veel meer zijn dan de kosten van een betaalde parkeerplek”, zegt hij.
Burgers vragen zich of de weggesleepte voertuigen niet onder politiebeheer dienen te blijven totdat de bestuurder zich aanmeldt. Ook is er onduidelijkheid over de wijze waarop de kosten voor het wegslepen voldaan moeten worden. Burgers geven aan dat ze voor een voldongen feit gesteld worden; zij moeten direct alle kosten betalen, anders kunnen ze niet over hun voertuig beschikken. Belfort zegt dat de opslaglocaties waarschijnlijk vol staan met voertuigen van het personeel zelf en dat er daarom wordt gekozen om locaties van derden te gebruiken. Hij geeft aan dat de sleepbedrijven vrij zijn te bepalen wanneer zij de gelden wensen te ontvangen.
Belfort is van mening dat Surinamers over het algemeen niet ervoor kiezen om te lopen en daarom zo dicht mogelijk willen parkeren bij de plek waar ze moeten zijn. “Het beste is om desnoods betaald te parkeren, dan dat je jezelf onnodig in de kosten jaagt”, aldus de parlementariër.

More
articles