March 13, 2019


Bond BOG ontstemd over ontslag milieu-inspecteur


March 13, 2019

Bij de Bond van Milieu- inspecteurs van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (Bond BOG) is het niet in goede aarde gevallen dat een milieu-inspecteur tevens lid van de bond, ontheven is uit zijn functie. Het gaat in dezen om een inspecteur die in maart watermonsters had genomen uit een van de gebieden in Brokopondo. Uit een on-derzoek gedaan op deze monsters, bleek dat het water ‘verdacht’ was. Na protesten vanuit de directie van de Su-rinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), werd door het ministerie van Volksgezondheid de opdracht gegeven de monsters te vernietigen. Bondsvoorzitter David Bakker, is niet te spreken over het ontslag. Hij geeft aan dat de mi-nister van Volksgezondheid, Antoine Elias tot woensdagochtend de tijd heeft om de bond te ontvangen. De bond wil duidelijkheid over milieu-inspecteurs die hun werk naar eer en geweten uitvoeren en toch worden teruggefloten. Tijdens een spoed algemene ledenvergadering kwam naar voren dat de milieu-inspecteurs volgens de richtlijnen van het BOG hebben gewerkt. Op verzoek van een stichting is er voorlichting gegeven en werden er bij verschillende huishoudens en bij het SWM, monsters verzameld. Maar volgens de SWM-medewerkers en SWM-directeur Marlon Oosterling, is niet de juiste procedure gehanteerd, vandaar dat werd gevraagd de monsters te vernietigen. Dit is niet gebeurd, de monsters werden naar het Centraal Laboratorium gebracht dat na 24 uur met het resultaat kwam. Opvallend in deze kwestie is dat de NPS en de VHP, de bewoners al hadden ge-waarschuwd om geen ge-bruik te maken van het water. Bakker geeft aan dat dit verhaal een politiek tintje heeft gekregen na deze waarschuwing en wijst erop dat deze informatie niet door milieu-inspecteurs naar buiten is gebracht. Volgens hem mogen milieu-inspecteurs onaangekondigd en op elke plek monsters nemen. “Een restauranthouder wordt ook niet van tevoren op de hoogte gesteld dat BOG een onderzoek komt doen”, zegt de voorzitter. Er zijn volgens Bakker geen fouten ge-maakt, de inspecteurs wa-ren met zijn vieren en gingen met een dienstopdracht naar Brokopondo.