EEN GEWAARSCHUWD MENS

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, dat wil zeggen dat iemand die vooraf weet wat er fout kan gaan, zich dat terdege moet realiseren De nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname, CBvS, Robert van Trikt, werd afgelopen week gewaarschuwd door de Vereniging van Economisten in Suriname, VES. De vereniging attendeerde de nieuwe governor erop, dat er lering getrokken moet worden uit de gebeurtenissen uit het recente verleden. “Als je die film nog een keer gaat herhalen, dan gaan we deze governor er wel voor aanrekenen. We geven direct een waarschuwingsgeluid: kom niet met monetaire financiering op ons’’, aldus de VES-voorzitter. De VES gaf hiermee overduidelijk het signaal, dat er streng gelet zal worden op de handelingen van de nieuwe governor. Van Trikt mag dan zeggen dat er een grote uitdaging in het vizier ligt en dat hij ready is met het team dat hem zal ondersteunen bij de toekomstige inspanningen, maar beseft hij wel wat hem te wachten staat als hij niet doet wat hem opgedragen wordt? Met zijn komst is de kans groot dan de moederbank niet meer onafhankelijk zal kunnen functioneren. Keerpunt waarschuwt al weken achtereen dat met de aanstelling van Van Trikt, het politiseren van de Bank een feit zal zijn en dit zal de onafhankelijkheid van de moederbank tenietdoen. De VES geeft de governor voor nu het voordeel van de twijfel en dit vertrouwen zal dan afhangen van het feit of de moederbank het pad van monetaire financiering niet opgaat. Als dit toch gebeurt, zal hij daarmee in oorlog geraken met de VES. Van Trikt gaf op de dag van zijn officiële aantreding aan, dat hij een man van dialoog en transparantie is, maar dat moet hij ons eerst maar bewijzen. Wij hebben momenteel niets aan woorden, maar kijken uit naar de daden. Van Trikt beweert het goede werk van governor Gersie voort te zetten en Keerpunt hoopt daadwerkelijk dat hij zijn woord houdt.

More
articles