HI&T stopt uitbetaling salaris DNA-lid Vorswijk

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) is vanaf 1 februari gestopt met het uitbetalen van het salaris van het assembleelid Dinotha Vorswijk (ABOP). De rest van haar zittingsperiode in De Nationale Assemblee (DNA) zal Vorswijk geen salaris toucheren. Dit is Vorswijk in een schrijven d.d. 30 januari, ondertekend door de directeur van HI&T, meegedeeld.
In de brief wordt gesteld dat Vorswijk vanwege haar dubbele functie niet in staat is haar werkzaamheden op het ministerie te verrichten. Zij heeft een aantal jaren ten onrechte een dubbel salaris ontvangen.
Het nieuws werd gepubliceerd door een nieuwssite op sociale media. Volgens dit platform zou het DNA-lid sinds 2015 niet op het werk zijn verschenen. Ook wordt beweerd dat Vorswijk niet wil werken, maar wel haar salaris wil ontvangen. Dit zou genoeg reden voor haar zijn om na het ontvangen van de brief van het ministerie naar de rechter te stappen. Vorswijk om een reactie gevraagd, bevestigt tegenover de krant dat zij een brief van het ministerie heeft ontvangen, maar dat zij niet naar de rechter is gestapt. Vorswijk zegt dat haar advocaat de brief heeft beantwoord. “En een advocaat is geen rechter”, zegt zij.
Ook weerlegt zij uitspraken alsof zij niet zou willen werken. Vorswijk zegt dat zij tot 2016 op haar werk bij het ministerie van HI&T is verschenen. Zij verwees hiervoor naar de presentielijsten. Echter bleek later dat zij geen bureau meer had en enkele keren is zij gewoon in de gang blijven staan. Vanuit het parlement is een brief geschreven naar het ministerie, maar zij heeft nooit een reactie ontvangen van het ministerie. “Waarvoor heb je me dan drie jaren lang betaald als ik niet wilde werken. Als iemand niet komt werken, roep je de persoon op om zich te verweren”, merkt Vorswijk op.
Zij is nimmer opgeroepen en krijgt twee dagen voor de stopzetting van haar salaris een brief die overigens niet door de minister, maar door de directeur is ondertekend.
Vorswijk gelooft dat de berichtgeving op Facebook en alle sensatie daaromheen, een politieke stunt is van NDP’ers kort voor de verkiezingen. Overigens wijst zij erop dat zij niet de enige parlementariër is met een dubbele functie. Als het geen stunt is, moet de lijn doorgetrokken worden. Er moet volgens haar geen sprake zijn van ‘’piki piki plei’’. Vorswijk laat de verdere afloop van de zaak over aan haar advocaat.

door Priscilla Kia

More
articles