Grote projecten regering onderhands gegund

Parlementariërs hebben gisteren discussies gevoerd over grote projecten die onderhands gegund worden door de regering. Mahinder Jogi (VHP) noemde enkele grote projecten die worden uitgevoerd, waarbij er voor deze projecten geen openbare aanbestedingen zijn gehouden. Zeker wanneer het gaat om de levering van voertuigen en de aanpak van de infrastructuur, vindt Jogi het noodzakelijk om te weten wat de openbare inschrijvingen zijn. Hij noemde het project te Livorno als voorbeeld, dat voor SRD 755.000 onderhands is gegund. Jogi wilde van de regering weten wat zo urgent was aan dit project om het onderhands te gunnen. Hij noemde nog meer projecten op, zoals USD 844.800 aan Rudisa, SRD 755.000 aan Broad Contractors, SRD 976.650 door J. Rijsdijk. Jogi zei graag de onderliggende stukken over de gunningen te willen zien. “Miljoenen gaan naar Dalian, terwijl de infrastructuur in het land kapot is. Kijken we naar de wegen in de binnenstad en de weg van Paramaribo en de weg vanuit Zanderij. Nu wil de regering nog USD 300 miljoen voor het Dalian project en USD 605.000 aan Rudisa N.V. voor de aankoop van voertuigen”, stelde Jogi.
Amzad Abdoel (DNP) bepleitte hetgeen Jogi aangaf over de projecten Livorno en van de ondernemer J. Rijsdijk door aan te geven dat het project te Livorno erg noodzakelijk was, omdat deze wijk onder water lag en het overtollige water afgevoerd moest worden. Het tweede project betrof volgens hem een houten brug. “De brug was in elkaar gezakt en de veiligheid van het volk kwam in gevaar”, meende Abdoel. De twee onderhandse gunningen aan Dalian 5 en de bouw van de dijken te Weg Naar Zee en Nickerie, zijn volgens Abdoel onderhands gegund, omdat er reeds overeenkomsten waren gesloten met Dalian. “De regering heeft altijd met Dalian samengewerkt. “Ik wil wel dat wij de onderliggende stukken krijgen wanneer het gaat om het rehabiliteren van de zandwegen in Wanica voor SRD 801.500 door P&D en de aankoop van de dienstvoertuigen bij Rudisa. Naar mijn inziens waren die geen urgente zaken”, meende Abdoel.

door Kimberley Fräser

More
articles