Wegsturen governor geen wijs besluit

Nadat de geruchtenmachine uit kringen van de regering heel wat onduidelijkheid in de samenleving heeft veroorzaakt, is uiteindelijk het doek toch plotseling gevallen voor de governor van de Centrale Bank van Suriname, de heer Glenn Gersie. Ravaksur heeft de heer Gersie ervaren als een bekwame econoom met grote kennis van het Surinaamse centrale bankwezen.
Een governor van een Centrale Bank is een cruciale persoonlijkheid in het financieel-economisch verkeer van elk land, omdat zo een persoon, ondersteund door een deskundige staf en personeel, onder meer de verantwoordelijkheid draagt voor de stabiliteit in de waarde van de munt van het land, voor de geldsomloop, voor het toezicht op de financiële sector, voor het bevorderen en vergemakkelijken van het betalingsverkeer met het buitenland, maar ook voor het bevorderen van een evenwichtige sociaal-economische ontwikkeling.
Dit betekent dat de regering en met name de president van Suriname, uiterst voorzichtig moet zijn met de positie en rol van de Centrale Bank in de samenleving, maar ook met de positie van de hoogste baas van dat instituut. Zeker gezien het feit dat los van de gedaalde inflatie en de uiterst beperkte economische groei, talrijke tekenen van de recessie in onze economie nog aanwezig zijn. Grote delen van de werkers en de burgers hebben namelijk ondanks recente aanpassingen van hun salaris, het koopkrachtniveau van voor 2014 nog steeds niet bereikt, terwijl een groot deel van de lokale ondernemers de effecten van de economische cisis nog aan de lijve ondervindt.
Het nog ongefundeerde ontslag van de governor van de Centrale Bank zal helaas zeker op de korte termijn consequenties hebben voor de wisselkoers. Dan blijft nog de vraag openstaan of Gersie aan de kant is gezet omdat hij een sta in de weg was voor de regering om het grote gat in de begroting van 2019 deels door monetair te gaan financieren.
Ravaksur is volstrekt tegen het monetair financieren van het begrotingstekort. Ervaringen uit het verre en recente verleden hebben ons immers geleerd dat monetaire financiering van het begrotingstekort uiterst negatieve gevolgen heeft voor de sociaal-economische en financiele ontwikkelingen en vooral slopend is voor de lonen en salarissen van de werkers, de gepensioneerden en personen met vaste maandelijkse inkomens.
Nu de governor van de Centrale Bank is opgestapt, wenst de vakbeweging uitdrukkelijk te stellen dat de regering de ontstane onzekerheid in het economisch gebeuren zo snel mogelijk moet wegwerken door op korte termijn een persoon in de functie van governor van de Centrale Bank aan te stellen. Deze persoon moet integer en deskundig zijn, maar moet vooral kunnen instaan voor de onafhankelijkheid van de Centrale Bank als monetaire autoriteit. Deze persoon zal bovendien goed moeten kunnen samenwerken met de andere monetaire autoriteit, te weten het ministerie van Financiën.

More
articles