GELDVERSPILLING

Het Staatsziekenfonds, SZF, versterkt elke maand nieuwe verzekeringspasjes aan zijn cliënten die gemaakt zijn van hardplastic. Zo een kaartje is niet goedkoop en dus nadelig voor het bedrijf. Met de financiële druk waarmee het ziekenfonds te kampen heeft, zou het beter zijn om efficiënt te werk te gaan. Andere verzekeringsmaatschappijen verstrekken slechts eenmaal per jaar een verzekeringspasje, dat zou het SZF ook kunnen doen. Na een jaar krijgt de cliënt een nieuw pasje. Misschien verstrekt het SZF elke maand een pasje, omdat zij bang is dat mensen die niet op tijd of niet meer betalen, gewoon gebruik zullen maken van de diensten van het SZF als er een vervaldatum van een jaar opstaat. Net als andere verzekeringsmaatschappijen, zal het SZF een digitaal systeem gebruiken. In een oogopslag is daarin te zien wanneer iemand wel of niet zijn premie heeft betaald. Indien er niet betaald is, dient het pasje geblokkeerd te worden. Dit zouden de medische dienstverleners die een samenwerking hebben met het SZF, terug moeten kunnen vinden in het systeem. Op zo een manier kan het SZF geld besparen. De pasjes zullen heus niet goedkoop zijn, omdat deze overeenkomen met het materiaal van de nieuwe rijbewijzen en ID-kaarten. Voor de regering was het al moeilijk om optimaal te kunnen voorzien in het materiaal voor de rijbewijzen. Waarom hanteert het SZF dan zo een verspillend beleid? Na elke maand krijgt de cliënt een nieuw pasje en de meeste mensen gooien het oude gewoon weg. Deze plastic pasjes komen regelrecht terecht in het milieu, terwijl wereldwijd een beroep gedaan wordt op overheden om plasticvervuiling zo veel mogelijk tegen te gaan. Overheidsbedrijven zouden een goed voorbeeld moeten geven wanneer het aankomt op milieuvriendelijkheid. De regering heeft continu over een verbod op plastic wegwerptasjes en het belang van recyclen, maar op een uitzondering na, worden in bijna alle supermarkten boodschappen in plastic tasjes verpakt. Onze plasticberg wordt niet kleiner maar groter. Het zou de regering goed doen om de hand in eigen boezem te steken en te kijken naar haar eigen ministeries en staatsbedrijven. Om te beginnen zou ze het kartonnen SZF-pasje in ere kunnen herstellen.

More
articles