February 10, 2019


Ontslag Gersie is ‘gossip’


February 10, 2019

Geruchten als zou de regering van plan zijn om Glenn Gersie, governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), te vervangen, worden door minister Soewarto Moestadja van Ar-beid, getypeerd als ’’gossip’’ waarop de regering liever niet wil reageren. Moestadja ontkende namens de regering gisteren in het parlement een mo-gelijk ontslag van Gersie, nadat twee parlementariërs vragen daarover hadden gesteld. Minister Gillmore Hoef-draad van Financiën had deze geruchten als ‘’onzin’’ bestempeld. Moestadja gaf aan dat het belangrijk is te stellen dat de re-gering heel voorzichtig omgaat met een instelling als de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De geruchten zouden volgens Moestadja berusten op gossip (roddel), vandaar dat de regering geen on-middellijke noodzaak ziet om daarop te reageren. “We gaan dus in ander stadium erop in, nadat onderzocht is waar de born van de informatie ligt”, deelde Moestadja mee. Dezelfde werkwijze zal gehanteerd worden in de kwestie waar VHP-fractieleider Chan Santokhi gehoord zou hebben dat de intentieverklaring tussen de governor en de minister van Financiën om niet monetair te financieren, eenzijdig zou zijn teruggenomen. Er zal een onderzoek gedaan worden naar de bron van de informatie, omdat de informatie niet op waarheid berust.   door Priscilla Kia