DENK A TORI: rats in our kitchen

FLASHBACK: Starnieuws, 25 juli 2018, Mr. Drs. Sharmila Mansaram; ” De eerste berichten over de uitspraken van de Nederlandse minister Blok, kreeg ik te lezen in een groeps-chat van zeer verontwaardigde NDP’ers. Zij hebben wat dat betreft een zeer sterk ontwikkeld vaderlandsliefde en ik heb daar bewondering voor “.
Hmmm, als uit sterk ontwikkelde vaderlandsliefde ” slechts ” een uitspraak (failed state) bijna tot op het bot werd verslonden (getuige diverse media), dan mag het volk toch op zijn minst dezelfde tanden c.q. beet verwachten wanneer onze natuur wordt vernietigd en onze natuurlijke hulpbronnen worden verkwanseld? Of is dat selectief? Want ik heb van die tanden weinig tot niets gemerkt gelet op een aantal verontrustende ontwikkelingen in Suriname waar wij als volk bijna machteloos tegenover (willen) staan. Heeft de regering “ soms “ pori tifi of lasi tifi?

Back Dead to nature?
We weten allen dat er legio voorbeelden zijn van goudzoekers in onder andere natuurreservaten tot en met skalians te water. Blijkbaar wegen financiële belangen van vooral enkelingen zwaarder dan de vernietiging van onze natuur. Wordt hiertegen opgetreden?
Ja, natuurlijk! Wereldprimeur was het tech-nieuws van pion c.q. minister Dodson die begin 2018 meldde dat skalians kwikresten opruimden in het stuwmeer.

“The Earth does not belong to us, we belong to the Earth”

RED alert?
In hoeverre moeten wij ons zorgen maken over de toename van (dubieuze) Chinese belangen en macht in ons land? De (soms twijfelachtige) Chinese economische belangen ontvouwen zich grenzeloos verder in onze kleine en kwetsbare economie, omdat simpelweg onze beleidsmakers en -beïnvloeders het hebben toegestaan en nog steeds toestaan.

Zo wordt bijvoorbeeld ons rondhout geëxporteerd tegen pindakuku prijzen . . . voor zover er voor elke boomstam wordt betaald. Of wat denkt u van de oplopende Chinese leningen die nauwelijks tot niet terug te betalen zullen zijn. Onze regering ” werkt ” dus al jaren mee aan een steeds mooier wordende troef voor China die zij lachend (zullen) inzetten aan de onderhandelingstafel voor strategische objecten en onze natuurlijke hulpbronnen. Een dubbel gevoel geeft het buitenproportioneel aantal Chinese winkels versus het koopgemak (o.a. ruime openingstijden en assortiment) dat een zegen is voor vele consumenten.

Actueel zijn de Chinese hektrawlers die als haaien wachten voor onze kust. Ik kijk uit naar de invloed van NDP’ers met een zeer sterk ontwikkelde vaderlandsliefde in deze kwestie. Het is dan gelijk een mooie case om het volk te laten zien wat in dit geval prevaleert. Indien de hektrawlers (mysterieus?) wel toestemming krijgen, dan kijk ik uit naar een z.s.m. voltallige DNA-vergadering (inclusief de P en de VP) waar terplekke onderling onderzocht wordt wie naar verraderlijke pori fisi ruikt. Wedden dat op deze dag minimaal 26 leden ” acuut verkouden ” zullen zijn? (by the way, no wan ooo-de-twalet e go yepi fu tapu a smeri)

Dus mogen wij met een boze middelvinger wijzen naar de goudzoekers en China? Ja of nee, in beide gevallen zijn het juist onze Surinaamse beleidsmakers en -beïnvloeders, die met onder andere vaderlandsliefde, goed beleid moeten (laten) maken. Echter blijkt voor sommigen het (ongestraft) kiezen voor ” a piece of the pie ” aantrekkelijker dan handelen naar eer en geweten. Kortom, het volk is en wordt verraden door deze ” Rats in our kitchen “. Het jaar 2019, “Year of the Pig” volgens de Chi-nese kalender, mag daarom toepasselijk worden veranderd in “Year of The Rat”.

Hebzucht
Als hebzucht de wortel is van alle kwaad, dan vraag ik mij af wat de staatsgreep staatspreek van die ene bekende bisschop is geweest tijdens zijn NDP ” diensttijd “. Misschien luidde het als volgt: ” hebzucht is duivels, hebzucht is duivels, hebzucht is d-d-d-dui . . . , hebzucht is d-d-d-dui . . vel-s-z-z-z-nd, hebzucht is honderd!-dddduizend!!! ”

Tot slot, wellicht is Mr. Drs. Sharmila Mansaram ” Het Paard van Troje ” om de NDP-kern, met haar drive en bagage, bij te sturen voor een duurzame ontwikkeling van Suriname.

Mike Nanden
[email protected]

More
articles