Monorath en Sewcharan in despuut

Er is momenteel een dispuut gaande tussen Harish Monorath, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOvA) en advocaat Gerold Sewcha-ran. Monorath heeft op 6 februari een schrijven gericht aan advocaten, waarin hij stelt dat Sewcharan een beeld creëert als zou de SOvA stuurloos zijn. Dit past volgens Monorath in het politieke spel, omdat Sewcharan nu voorzitter is van de politieke partij PRO. “Het is bekend dat Sewcharan zich wenst te kandideren voor het dekenschap en onder allerlei voorwendselen ondersteuning vraagt voor zijn kandidatuur”, aldus Monorath.
Sewcharan zegt zich niet druk te maken, omdat Monorath niet bepaalt welke advocaat de functie van deken mag bekleden. Hij heeft het Advocaten Tuchtcollege op 7 februari laten weten, dat Monorath bezig is met een lastercampagne tegen hem. Volgens Sewcharan wil Monorath dat hij onder geen enkele beding deken wordt. “Een advocaat onwaardig. Op zowat mijn gehele advocatencarrière is Monorath ingegaan, terwijl hij en ik elkaar in geen enkele zaak ooit hebben getroffen”, aldus Sewcharan over de brief van Monorath. Volgens de brief van Sewcharan hebben leden van de SOvA op 13 december 2014 voor het laatst de Raad van Bestuur, zoals bedoeld in artikel 29 van de Advocatenwet, voor de periode van drie jaar gekozen. Hij zegt dat erop de algemene ledenvergadering van 13 februari 2018, een verkiezingscommissie benoemd is om de verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur voor de periode van drie jaar te organiseren, maar tot nog toe is de verkiezing niet georganiseerd. “Het Hof van Justitie heeft begin januari aangekondigd het procesreglement Unit Kort Geding, in mei aanstaande definitief te zullen vaststellen. Daarvoor is het noodzakelijk dat zij met de Raad van Bestuur van de SOvA in overleg kan treden, wat met zich meebrengt dat de voormelde verkiezing zo spoedig mogelijk georganiseerd moet worden”, aldus Sew-charan. “Sewcharan geeft opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken weer, gezien hij weet dat ik mij herverkiesbaar zal stellen bij de komende verkiezingen van deken om te prolongeren in de uitgezette plannen zodat ik, van deze herverkiezing zal worden uitgesloten”, zegt Monorath.

door Kimberley Fräser

 

More
articles