Presentaties kwestie Alcoa in volle gang

De Nationale Assemblee (DNA) is drukdoende met het bestuderen van de 280 pagina’s tellende overeenkomst die de regering heeft gesloten met Alcoa. Asiskumar Gajadien, lid van de vaste commissie van Natuurlijke Hulpbronnen, zegt desgevraagd dat er de afgelopen weken presentaties zijn gehouden door deskundigen en dat er nog vervolgbesprekingen zullen volgen. Hij geeft aan dat er hierna met de regering om de tafel gezeten zal worden, waarna de openbare behandeling zal plaatsvinden. De assemblee streeft ernaar om in het eerste kwartaal zover te zijn. Gajadien zegt dat tijdens de presentaties en besprekingen, nu al blijkt dat er een enorme uitverkoop is gehouden van de belangen van Suriname door de regering. “Naarmate de deskundigen aan het woord komen, wordt het steeds duidelijker”, aldus Gajadien.
Ondanks dat het parlement de overeenkomst tussen de regering en Alcoa nog niet heeft goedgekeurd, gaat de multinational onverkort door met het slopen van de raffinaderij te Paranam. Het parlement had de regering de opdracht gegeven om het slopen onmiddellijk te stoppen. Gajadien geeft aan dat de regeringscoalitie een leidende rol kan spelen in deze kwestie door haast te maken. Zelf heeft hij geen hoop dat met deze regering het belang van Suriname gediend zal worden. “Vanaf dag één heeft president Desiré Bouterse zich gedragen als de advocaat van Alcoa. Hij heeft de belangen van Suriname verkocht”, zegt Gajadien. Hij merkt op dat de regering zonder dat het parlement de overeenkomst heeft beoordeeld, toch kans ziet om buiten het parlement om andere overeenkomsten te sluiten, waaronder een over de percelen van Alcoa.
Gajadien heeft opvallende zaken in de overeenkomst geconstateerd die indruisen tegen het belang van ons land. Zo was in de vorige overeenkomst die het parlement heeft afgewezen, opgenomen dat de stuwdam in goede staat zal worden overgedragen. In de nieuwe overeenkomst staat dat deze overgedragen zal worden in de staat waarin de stuwdam zich bevindt. Volgens de voorzitter van de onderhandelingscommissie, Dilip Sardjoe, zullen de milieuwetten van Delaware worden toegepast, maar in de overeenkomst staat dat de milieuwetten van Nederland van toepassing zijn, terwijl erin de Brokopondo-overeenkomst wordt gesproken over de Amerikaanse wetgeving. Ook zal de aansprakelijkheid van Alcoa komen te vervallen in de nieuwe overeenkomst.

door Johannes Damodar Patak

 

More
articles