February 2, 2019


GEWOON LEUGENPRAAT


February 2, 2019

Er worden momenteel door een bekende handelaar op grote schaal bussen voor het personenvervoer geïmporteerd. Een aanzienlijk deel van deze bussen moet inzetbaar worden voor de overheid. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWT&C, zal uit de partij van 200 bussen die nog niet allemaal in ons land zijn gearriveerd, 50 afnemen van de handelaar. Volgens de minister van OWT&C, Patrick Pengel, gaat een deel van de bussen naar het Nationaal Leger en het andere deel zal door andere ministeries in gebruik worden genomen. Keerpunt gelooft niets van dit bussenverhaal van de minister. Het is bekend dat het Nationaal Leger over rijdend materieel beschikt dat deels uit Columbia en China afkomstig is. Bij deze gewapende macht is er in de afgelopen jaren zelfs op grote schaal misbruik gemaakt van de bussen uit China en Columbia door ze voor niet -militaire doeleinden in te zetten. Waarom er nu dan ook weer bussen richting Nationaal Leger zouden moeten gaan, doet vooral bij ons een lichtje branden. Het is velen bekend dat bij vergaderingen van de NDP, bussen van het Nationaal Leger worden misbruikt. Ook gaan we richting verkiezingen van mei 2020 en zal men veel transport nodig hebben om de paarse meute te kunnen verplaatsen van de ene vergadering naar de andere om zo de schijn op te wekken dat alle meetings zwaar bezocht worden en dat de partij nog steeds oppermachtig is in dit land. En voor de aanschaf van deze bussen is er natuurlijk wel geld, maar voor bijvoorbeeld de gezondheidssector en het onderwijs al jaren zeer onvoldoende. Het zou overigens van de juiste transparantie getuigen wanneer de overheid de stukken van de inschrijving voor de levering van deze bussen, openbaar maakt. Dan alleen zal ze kunnen bewijzen dat hier geen sprake is geweest van corruptie en nepotisme. Maar we weten precies hoe deze regering werkt, er is haar alles aan gelegen om weer als winnaar uit de verkiezingen van 2020 te komen. Waarom er ineens zoveel bussen binnen worden gehaald, is voor ons een stok achter de deur voor de particulieren binnen het openbaar vervoer. Deze nieuwe vervoersmiddelen zouden kunnen worden gebruikt om elke staking vanwege de particuliere transportbedrijven te breken en tegelijkertijd wordt er weer een vriendje in de gelegenheid gesteld de zoveelste nyan te maken ten nadele van onze belastinggelden. Pengel spreekt van ‘’vervangingsinvesteringen’’ en wel ten dienste van de overheid. Het is wel heel vreemd dat deze vervangingen enkele maanden voor de verkiezingen en wel op zo een grote schaal worden gepleegd, terwijl voortdurend aan iedereen wordt voorgehouden dat er geen geld is. Tot op heden en wel al zeker ruim vijf jaar, betaalt de overheid haar rekeningen aan personen en instanties slecht of helemaal niet. Voor honderden miljoenen staat ze in het krijt bij schuldeisers en blijft maar doen alsof haar neus bloedt. Op Financiën leeft er bij de huidige minister Hoefdraad, ook nog rancune wanneer het gaat om personen of instanties die politiek andersdenkend zijn. Voor betalingen aan mediabedrijven heeft de minister nooit financiële ruimte en lopen de achterstanden in de miljoenen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat er ineens wel geld is voor licht en zwaar materieel, maar bijvoorbeeld niet voor zeer noodzakelijke ziekenzorg.