January 30, 2019


STNA moet beroepsonderwijs afstemmen op arbeidsmarkt


January 30, 2019

Met de ontwerpwet houdende instelling van de Suriname National Training Autho-rity (SNTA), wordt beoogd om beroepsonderwijs en trainingen zodanig te verbeteren dat beide beter aansluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt. De voorzitter van de commissie van rapporteurs, Rossellie Cotino, haalde gisteren bij de behandeling van deze ontwerpwet in De Nationale Assemblee (DNA) aan, dat de SNTA onder toezicht van een bestuur zal opereren, terwijl de directie van de SNTA belast zal zijn met de dagelijkse leiding. De SNTA zal onder andere erop toezien dat de opleidingen en aangeboden trainingen die te maken hebben met beroepsonderwijs, voldoen aan de kwaliteitseisen en de efficiëntie-eisen. Volgens Cotino kunnen de opleidingsinstituten en trainingen na aanvraag in aanmerking komen voor een keurmerk dat drie jaar geldig zal zijn. Personen die zelfstandig be-roepsgerichte trainingen aanbieden, kunnen ook in aanmerking komen voor certificering. Deze keurmerken en certificaten zullen in een opbaar register bijgehouden worden. “Willen we het beroepsonderwijs beter afstemmen op de arbeidsmarkt, dan is het goed om ons onderwijsaanbod daarop aan te sturen”, zei Cotino. Bij het aansturen van het onderwijs, rijst bij haar de vraag wat de veranderingen zullen zijn die doorgevoerd zullen worden in het onderwijsproces na aanname van deze wet. Mahinder Jogi (VHP) maakte zich druk om de financiën van de SNTA. “Als het geld op is, hoe gaat men dan verder?”, vroeg hij. Hij merkte op dat het meerdere malen is bewezen dat projecten worden geïnitieerd, maar na verloop van tijd niet gecontinueerd worden. Jogi wilde van de regering weten hoe dit voorkomen zal worden. Ook wilde Jogi duidelijkheid over wat de implementatie gaat kosten. Hij vroeg aan de regering informatie te verschaffen over hoeveel de directeur van de SNTA zal verdienen. Voorts ziet hij graag dat er gespecificeerd aangegeven wordt hoe de lening gebruikt zal worden. De lening bedraagt rond 30 miljoen.