Dambreuk te Weg naar Zee tijdelijk opgelost

Foto: Johan de Randamie)

De hulpdam in het landbouwgebied Brantimakkaweg te Weg naar Zee, die op zondag 20 januari was doorgebroken, is volgens de bewoners hersteld. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) had deze dam zes maanden geleden gebouwd. Gisteren heeft een graafmachine het gebroken gedeelte weer hersteld. Er is aan de bewoners voorgehouden dat de dam over de gehele linie van ongeveer 2 km verstevigd zal worden. Een werknemer van het ministerie wilde de pers niet te woord staan, maar hield de bewoners voor, dat de dam nog niet af is. Vanwege de natte klei en zachte bodem wordt de dam in fasen afgewerkt. Zes maanden terug werd een aanvang met de eerste fase gemaakt. Als de klei droog is, is het de bedoeling dat er een tweede laag aangebracht wordt. Daarna zal de tweede laag weer moeten drogen om de dam in orde te brengen.
Doordat de aangebrachte dijk dwars door de oude kanalen van grondeigenaren ligt, moeten deze kanalen in de meeste gevallen eerst gedempt worden. De kanalen worden opgevuld met klei. Als de klei niet goed droog is, ontstaan er verzakkingen wanneer de dam over een bestaand kanaal aangelegd moet worden.
De landbouwers in dat gebied maken zich ernstige zorgen, omdat het Dalian V-project van de overheid pas eind 2019 uitgevoerd zal worden. Met het Dalian Coastal Protection Project gaat het ministerie oeververdedigingen bouwen in verschillende gebieden ter bescherming van de oevers, die door invloeden van zeewater en erosie aangetast worden. De structurele kustbescherming te Weg naar Zee wordt aangepakt. Het project te Weg naar Zee betreft de strekking tussen het crematieoord en de Brantimakka-sluis over een lengte van ongeveer totaal 8 kilometer.

-door Kimberley Fräser-

More
articles