OWT&C voert buscontroles op

Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), heeft onder leiding van de directeur van Transport, Joyce Blokland, de buscontroles op verschillende routes opgevoerd.

Afgelopen week was er een evaluatie meeting met de nieuwe buscontroleurs. Zij werden ook ingelicht over het belang van het opvoeren van de buscontroles. Volgens directeur Blokland was de evaluatie nodig. “De nieuwe controleurs zijn een maand geleden in dienst getreden op het ministerie. Na hun binnentreden hebben ze onder de oude buscontroleurs gewerkt en werden klaargestoomd voor het groot werk dat deze week van start is gegaan.”

Blokland geeft verder aan dat het uitvoeren van de controle geen daad van vijandschap is. “Als er geen controle uitgevoerd wordt, gaat er veel mis. Dat is wat het departement van OW&TC wil voorkomen.” De directeur is bij haar veldbezoek gestuit op een aantal problemen, zo weigeren sommige bushouders en of chauffeurs hun presentielijsten te tekenen. Ook zijn er illegale bussen die routes rijden. Deze informatie wordt doorgeleid naar de politie die op haar beurt zal optreden.

Voorts heeft de directeur ook rapporten gezien waaruit blijkt dat buschauffeurs weigeren hun busvergunningen en buschauffeurskaarten aan de controleurs te tonen. Volgens de directeur is het een nieuwe trend dat de chauffeurs zonder hun kaarten rijden. Ook blijkt dat sommige chauffeurs het traject niet uitrijden. Dit zorgt voor veel ergernis voor de mensen die afhankelijk zijn van busvervoer. De directeur die zelf op het pad was op het traject Paramaribo-Para, zegt dat er veel problemen zijn. Naast de eerdergenoemde aandachtspunten, zijn er ook bussen die de route niet afronden of gewoon op een andere route rijden. De controle moet en zal voortgezet worden in verschillende districten. Directeur Blokland benadrukt dat er corrigerend opgetreden moet worden, omdat de bussector regels kent. “Het zou ook beter zijn als de bushouders en chauffeurs zich allemaal aan de voorgeschreven regels houden.”

More
articles