January 24, 2019


POWER OF THE PEOPLE, POWER TO THE PEOPLE


January 24, 2019

De dagen van de Venezolaanse dictator Maduro lijken geteld nadat honderdduizenden Venezolanen dinsdag en woensdag de straat in Caracas zijn opgetrokken om zijn aftreden te eisen. Zelfs Venezolanen uit de zogeheten barrios de chabolas (krottenwijken) in de hoofdstad, pikken het vernietigende financieel-economische en dictatoriale bestuur van Nicolás Maduro en zijn chavistische partij niet langer en eisen zijn onmiddellijke vertrek. Het protest komt niet lang nadat Maduro op een zeer ondemocratische wijze en in strijd met de grondwet, aan een tweede ambtstermijn als president is begonnen. Bovendien is het zo dat Maduro allang geen meerderheid meer heeft in het Venezolaanse parlement en het wetgevend orgaan op een zijspoor had gezet. Deze week verklaarde de Amerikaanse vicepresident Mike Pence, Maduro niet langer te zien als het staatshoofd van Venezuela en noemde hem een dictator. De Verenigde Staten van Amerika zou de 35-jarige oppositieleider en wetgever Juan Guaido, als nieuwe interim-president van Venezuela erkennen. In het kielzog van Washington volgden gelijk de meeste Latijns-Amerikaanse staten. Maduro reageerde furieus op de stap van Washington hem niet langer als staatshoofd te aanvaarden en sommeerde alle Amerikaanse diplomaten en hun staf Caracas binnen 72 uur te verlaten. Maduro stelde zelfs de diplomatieke betrekkingen met de Verenigde Staten te willen verbreken. Te midden van de diplomatieke rel met Washington en andere landen, mobiliseerde Guaido de oppositionele krachten en kreeg honderdduizenden mensen de straat op. Guaido riep de Amerikaanse regering ook op hun diplomatieke post in Caracas niet te verlaten. Inmiddels heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Mike Pompeo, gesteld dat niemand van de ambassade in Caracas vertrekt en hij riep daarbij de Venezolaanse veiligheidstroepen op de diplomaten en het personeel van de Amerikaanse diplomatieke missie, hun veiligheid te garanderen. Ook vroeg Pompeo aan het Venezolaanse leger ook andere buitenlanders hun leven niet in gevaar te brengen. De Verenigde Staten zijn van mening dat Maduro de diplomatieke betrekkingen met Washington niet kan verbreken, omdat ze hem niet langer als regeringsleider erkennen. Guaido wordt momenteel ook door de meeste Latijns-Amerikaanse landen als interim-staatshoofd erkend. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken heeft ondertussen ook een waarschuwing doen uitgaan aan het adres van Maduro, dat als de Amerikaanse diplomatieke missie ook maar iets overkomt, er gepaste maatregelen door Washington zullen worden ondernomen. Te midden van de zeer ernstige en gevaarlijke crisis in Venezuela, zijn Suriname en Bolivia de enige landen die pal achter de dictatuur van Maduro blijven staan. De regering en onze president Bouterse, moeten zich diep schamen dat ze op deze onvoorwaardelijke wijze de dictatuur van Maduro blijven schragen. Hebben we dan totaal geen medelijden met het Venezolaanse volk en de ellende die het momenteel doormaakt door de aanhoudende repressie van een machtswellusteling? Maar ook aan deze onderdrukking komt een einde. Geen enkele usurpator kan aanblijven als het volk op een dergelijke wijze van zich laat horen. De Venezolaanse militairen die ook zonen en dochters uit het volk zijn, zullen moeten afrekenen met Maduro en de macht overdragen aan de wettig gekozen vertegenwoordigers van het Venezolaanse volk en die worden momenteel vertegenwoordigd door Juan Guaido.