January 23, 2019


Malaria in grensgebied Lawarivier neemt toe


January 23, 2019

Het Malaria Programma van het ministerie van Volksgezondheid heeft samen met de Medische Zending een krutu (vergadering) georganiseerd met de dorpskapiteins en granmans van de Franse en Surinaamse Wajana dorpen. Tijdens deze krutu werd gesproken over de preventie van malaria door middel van klamboes, het belang van vroege diagnose en behandeling en de verschillen in het management van malaria in Suriname en Frans-Guyana. De krutu is gehouden, omdat er recentelijk zowel door de Frans-Guyanese als de Surinaamse gezondheidsautoriteiten is geconstateerd, dat het aantal malariagevallen in het zuidoostelijk grensgebied langs de Lawarivier toeneemt. Dit is waarschijnlijk het gevolg van een uitbraak van malaria in de nabijgelegen Franse goudmijn gebieden. Er is ook geconstateerd dat de transmissie heeft geleid tot malariagevallen onder de plaatselijke Wajana gemeenschap rond die mijngebieden. De Wajana gemeenschap is een grensoverschrijdende gemeenschap met dorpen aan zowel de Franse als de Surinaamse kant van de rivier. Het risico van herintroductie van malaria aan de Surinaamse kant is daarom groot. Suriname is hard op weg om malaria te elimineren, daarom is het belangrijk om voortdurend alert te zijn op de herintroductie van malaria vanuit het buitenland naar Suriname. Ter preventie zijn door het ministerie van Volksgezondheid, 1400 klamboes aan de Medische Zending overgedragen voor distributie onder de Wajana gemeenschap. Zowel de Medische Zending als het Malaria Programma, zullen hun malaria surveillance in het zuidelijk grensgebied versterken om nieuwe infecties vroeg te kunnen ontdekken en te behandelen, zodat lokale transmissie wordt voorkomen. De krutu vond plaats op 15 januari te Kawemhakan (Anapaike) in het district Sipaliwini.