January 5, 2019


Verkoop lokale kip succesvol verlopen


January 5, 2019

Nemchand Kanhai, voorzitter van de As-sociatie Pluimvee Sector Suriname (APSS), zegt aan De West, dat de kipproductie in verband met de feestdagen verhoogd zou worden. De productie van 150.000 kuikens per week werd verhoogd naar 175.000 -180.000. Dit werd volgens Kanhai een succes, omdat er in de afgelopen maand geen overschot of een tekort was aan lokale kip. “Er was genoeg om de consument te voorzien van wat zij nodig had.” Zowel wat kip als eieren betreft, heeft de pluimveesector volgens Kanhai goed ingespeeld op de vraag. De voorzitter had eerder aangegeven, dat de behoefte aan kip en kipproducten met 40-50 procent is toegenomen en verwachtte dat in de va-kantie en tijdens de feestdagen, er meer kip genuttigd zou worden. De prijs van zowel lokale als buitenlandse kip wordt meestal tegen het eind van het jaar verlaagd indien er een overschot aan kip is, omdat dit de afgelopen maand niet het ge-val was, heeft de consument de normale prijs moeten betalen. Vorig jaar in augustus was er wel een overschot aan kip op de lokale markt, dat ontstond door de commotie binnen de pluimveesector met betrekking tot de verhoging van de invoerrechten op kip. Hierdoor zijn veel mensen kippen gaan kweken. Echter werd dit overschot rond eind van het afgelopen jaar weer genormaliseerd. De productie van eieren was ruim 175.000. Volgens Kanhai heeft de consument voor eieren wel wat meer moest betalen. Kanhai zegt dat in de komende periode dezelfde werkwijze gehanteerd zal worden wat de productie betreft, dat betekent niet te veel kip op de markt brengen. De productie van kip per week zal rond de 150.000 liggen. door Kimberley Fräser