January 5, 2019


20 lijnbustrajecten kunnen uitbetaald worden


January 5, 2019

De Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) heeft gisteravond een ledenvergadering gehouden, waarbij de leden zijn geïnformeerd over de onderhandelingen met de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), Patrick Pen-gel. Aan de leden werd meegedeeld, dat de organisatie een bedrag van SRD 4 miljoen heeft ontvangen aan subsidiegelden. Om alle bushouders te kunnen uitbetalen, is er volgens PLO-voorzitter John Mahadewsing, nog een bedrag van SRD 4 miljoen nodig. Met het geld dat de organisatie heeft ontvangen, kunnen twintig trajecten uitbetaald worden. In totaal gaat het om veertig trajecten. Sahadew-Lall gaf aan dat tijdens de onderhandelingen met de minister, aan hem is voorgehouden dat het bedrag dat begroot was voor subsidie aan de bushouders in 2018, op is. Het resterende geld dat de or-ganisatie nog moet ontvangen om de andere trajecten uit te betalen, zal dus uit een andere pot gehaald moeten worden. Hoe-wel bushouders ontevreden zijn met deze ontwikkelingen, heeft de PLO-voorzitter kunnen voorkomen dat de leden overgaan tot het voeren van actie. Er kon een overeenstemming bereikt worden en besloten is dat de leiding van de PLO overgaat tot het uitbetalen van de bushouders. De PLO-le-den willen dat het bestuur ervoor zorgt dat de regering zo snel als mogelijk het resterende deel uitbetaalt. Ook het bestuur vindt het lastig dat niet alle leden gelijktijdig hun subsidie kunnen ontvangen. Mahadewsing benadrukt dat alle bushouders van de in to-taal veertig trajecten, het geld hard nodig hebben. Om meer problemen met de subsidie te voorkomen, ziet de PLO graag dat het tarief verhoogd wordt. Zij hoopt dat de begroting van 2019 ruim genoeg is, als er doorgegaan wordt met subsidie. In de ko-mende week zal het bestuur van PLO we-derom een gesprek hebben met de minister, daar zullen de knelpunten van de bushouders ook aangehaald worden.